eApply

eApply er en løsning som forenkler søknads- og saksbehandling innen tilskuddshåndtering eller godkjenningsordninger

Enkelt for deg og den eksterne bruker

eApply skal være enkelt og selvforklarende, man trenger ikke være IT-spesialist for å håndtere løsningen. eApply integreres med virksomhetens eksisterende systemer, enten det er arkiv, økonomi eller tilgangskontroll. I tillegg er eApply svært fleksibelt og funksjonaliteten kan skreddersys til brukerne – dersom de ønsker dette.

Mange IT-systemer som tar for seg søknadshåndtering er kompliserte og vanskelige å bruke. Vi mener at effektiv behandling av søknader skal være enkelt og effektiv for brukeren, men også eksterne brukere skal lett få tilgang til sin søkeprosess. Eksterne brukere kan logge seg inn på «Min side» for å følge med på status for sine saker/søknader. Gjennom “Min side” kan kunden utveksle informasjon med bruker. I en tid hvor service blir mer og mer viktig, er denne portalen er stort pluss for eksterne brukere og kunder. eApply er levert til flere offentlige og private tilskuddsforvaltere som Oslo kommune, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Norsk filminstitutt.

Kort oppsummert er dette hovedinnholdet i eApply:

 • Web basert universelt utformet brukergrensesnitt
 • Design og layout tilpasset kundens grafiske profil
 • Grafisk skjemabygger
 • Grafisk oppsett av saksflyt
 • Rollebasert tilgangsstyring
 • Forenklet korrespondanse med søkere gjennom Min Side
 • Automatisert varsling og oppfølging av frister
 • Budsjettmodul
 • Ekspertvurdering, ekstern evaluering av søknader
 • Fremdrifts– og sluttrapportering
 • To-veis integrasjon med NOARK -godkjent arkiv
 • To-veis integrasjon med økonomi for utbetalinger og automatisk avstemming
 • Integrert med offentlige tjenester som ID-porten, SvarUt og Enhetsregisteret
 • Åpen arkitektur gir muligheter for tilpasning av funksjonalitet til den enkelte kunde

Drift og forvaltning

eApply leveres som en skytjeneste med Microsoft Azure som driftsplattform. Driftssentre vil være innenfor EU/EØS. Azure er en svært stabil og robust driftsplattform og sikkerhetssertifisert iht ISO27001.

Book demo

Vil du vite mer om digitalisering av prosesser rundt tilskuddshåndtering og godkjenningsordrer? Book en uforpliktende presentasjon av eApply.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.