Kontakt oss

Fant en trygg app-havn i Innovit

UTFORDRINGEN: Bergen og Omland Havn AS trengte en fullstendig "bli ny behandling". En app knyttet mot SharePoint, utviklet av Innovit, er et av tiltakene som vil revolusjonere hverdagen til de havneansatte.

Del denne artiklen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
  • Power Apps-løsningen har gitt oss en mulighet å gjøre Bergen Havn bedre og tryggere for turister og bergensere, sier Svein Erik Malkenes, leder stab og virksomhetsstyring.

Vi må først tilbake til mai 2019, for å forklare hvorfor Bergen og omland havn trengte omfattende IT-støtte av Innovit.

Bergen og Omland Havnevesen endret selskapsform fra å være et interkommunalt samarbeid, til å bli et aksjeselskap under navnet Bergen og Omland Havn AS. Bedriftens 52 ansatte måtte daglig innom en rekke fagsystemer. Alt av samhandling vedrørende dokumentdeling, avviksrapportering, CRM-systemer, prosjektstyring, internkommunikasjon, målstyring/beslutningsstøtte med mer, var fragmentert og fordelt over flere systemer som ikke snakket optimalt sammen.

Og da er vi tilbake til utfordringen til Svein Erik Malkenes.

  • Jeg visste at selskapets Microsoft-løsninger med blant annet SharePoint ikke ble brukt optimalt. Verktøyet var der, men vi manglet oppskriften og bruksanvisningen for å utnytte systemet.

  • Vi hadde behov for å forenkle hverdagen vår slik at alle 52 ansatte fikk mer kontroll – og vi kunne gjøre jobben vår bedre med å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, og å drifte og utvikle en attraktiv havn i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng, sier Malkenes.

LØSNINGEN: 

Systemene manglet, altså. Blant annet en app som de hadde savnet lenge.

Hoveddelen av Bergen og omland havns ansatte er ute. De sitter ikke på kontor. og langt på vei er derfor mobilen deres viktigste arbeidsverktøy. Og via mobilen får de nå tilgang til blant annet selskapets fagsystemer.

  • Og ikke minst, sier Malkenes: Vi manglet en app som vi kunne føre inn avvik, driftsendringer og som kan benyttes til tjenesteutvikling «live» ute på havneområdet. I søken etter en samarbeidspartner gjennomførte vi en konkurranse, og valget falt naturlig på Innovit AS.

Da skjedde ting fort og profesjonelt. Jeg ble raskt imponert over overblikket og forståelsen de viste for vår situasjon, sier Malkenes.

Innovit utviklet en bedriftsintern app knyttet mot SharePoint som Bergen og omland havn hadde fått profesjonalisert etter hjelp fra Innovit. App-løsningen bygger på Microsoft sin Power Platform, herunder de 3 tjenestene Power Apps, Power Automate og Power BI. Via løsningen kan alle havneansatte se 3D-tegninger av bygningene de har ansvar for, de får tilgang til fagsystemene, og kan rapportere inn avvik og andre hendelser som blir «live» oppdatert.

  • Jeg er imponert over hvor raskt og profesjonelt Innovit utviklet appen for oss. Vi har fått en helt ny hverdag. For de fleste av våre ansatte trenger de kun denne appen i hverdagen. Alt ble utviklet og satt i produksjon under et halvt år. Appen er også enkel å bruke. Dermed sparte vi oss også for tid med opplæring og kursing, sier Malkenes.

UNDER ARBEID: 

I tillegg jobber Innovit med å få på plass et dokumentsenter for Bergen og Omland Havn. Dette er bygget på Microsoft 365 (tidligere Office 365) og SharePoint. SharePoint er en samhandlingsplattform som gjør det enklere å jobbe i team, mellom avdelinger og på tvers av landegrenser, for eksempel gjennom bruk av Teams.

I SharePoint kan alle i bedriften ha tilgang til alle filer overalt fra pc/mobil, klikke, dele og hente informasjon/filer som for eksempel nyheter, hurtigtilgang til fagsystemer, jobbe i samme dokument – samtidig som alt er trygt lagret i skyen.

  • Et slikt system har vi også savnet. Vi hadde mange dokumenter stykkevis og delt. Med det nye dokumentsenteret fra Innovit, får vi endelig en enkel og effektiv løsning med tanke på søk og gjenfinning, en skikkelig oversikt over våre dokumentområder, og kan langt enklere dele dokumenter med ansatte i bedriften, sier Malkenes.

RESULTATET:

  • Innovit har gjort en solid jobb. De er veldig kompetente og dyktige fagfolk, som har gitt gode råd underveis. Til tross for Covid-19-utfordringer, har Innovit fulgt fremdriften til punkt og prikke og levert mer enn vi forventet. Vi er veldig fornøyde med Innovit, og har flere gode prosjekter på gang med dem, sier Malkenes.

Relaterte artikler

Kontakt oss