Kontakt oss

Fjord Line – fra kompleks data til verdifull innsikt

Fjord Line er en internasjonal organisasjon med komplekse forretningsprosesser, som daglig produserer store mengder data. Selskapets ambisjon er å gi alle ansatte tilgang til relevant informasjon, i et tilpasset format som effektiviserte deres arbeidshverdag. Innovit ble hentet inn som en partner for å hjelpe selskapet med å omgjøre data til verdifull innsikt. Prosjektet ga felles oversikt over intern informasjon, mulighet til å predikere fremtidig aktivitet og til å samhandle på tvers av datasystemer, avdelinger og rapporteringsbehov.

Del denne artiklen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Fjord Line

Fjord Line er et av Norges største rederi for internasjonal passasjer- og godstrafikk. I løpet av et år transporterer selskapet over 1,4 millioner passasjerer mellom Norge, Sverige og Danmark. Fjord Line sysselsetter over 800 ansatte, opererer fem fergeruter og har de første og største cruisefergene i verden som seiler kun på miljøvennlig naturgass.


Utfordring

Fjord Line er en internasjonal organisasjon med komplekse forretningsprosesser, som produserer store mengder data daglig – både ombord og på land.

Med formål om å rapportere verdi, predikere fra historiske data og ta beslutninger på bakgrunn av datadrevet informasjon, igangsatte Fjord Line et omfattende Business Intelligence-prosjekt. Dette innebar å samle digital informasjon fra ulike system og visualisere data for daglig beslutningstaking og rapportering. For å ta i bruk kvalitetssikret informasjon på tvers av selskapet og dermed effektivisere oversikt og beslutningstaking, ønsket selskapet et «single point of truth» for sine data.

Innovit ble hentet inn for å samle og bearbeide transaksjonsdata, bygge arkitektur og datamodeller og kvalitetssikre den tekniske løsningen som skulle gjøre informasjonen tilgjengelig for organisasjonen.

"Innovit er lyttende og profesjonelle fagpersoner som bidrar med kvalitetssikrede tekniske løsninger på våre problemstillinger."

Daniel Skovsgaard, Prosjektleder BI Fjord Line

Hva gjorde vi?

Prosjektets hovedambisjon var at alle ansatte skulle få tilgang til relevant data i et tilpasset format som effektiviserte deres arbeidshverdag. For å realisere dette samlet og strukturerte vi data fra selskapets datasystemer ombord og på land ved bruk av Azure Analysis Services (AAS) og Azure SQL Database. Underveis bisto vi med begrepsavklaring og kartlegging av datakvalitet. Enkelte kilder krevde også at vi gjorde tilpasninger i koden for å få korrekt format. I tett samarbeid med organisasjonen og øvrige leverandører sikret vi en vellykket gjennomføring av et omfattende prosjekt.

Relaterte artikler

Kontakt oss