Lei et utviklingsteam

Behovet for utviklingsressurser gjennom et prosjekt kan være varierende. Ved leie av utviklingsteam tilknyttet ditt prosjekt får du både fleksibiliteten du trenger og tilgang på et faglig sterkt utviklermiljø.

Har du behov for dyktige utviklere?

Det er mange fordeler med å digitalisere virksomheten, og bruk av ny teknologi kan utvilsomt skape konkurransekraft. De fleste selskaper tar i dag i bruk teknologi for å utvikle nye tjenester, forbedre arbeidsflyt, videreutvikle virksomheten og legge til rette for fremtidig vekst. IT-kompetanse er dermed mer ettertraktet enn noen gang og etterspørsel etter dyktige utviklere er høy.

 

Lei et utviklingsteam

Behovet for utviklingsressurser kan være varierende. Hos oss leier du utviklingsteam, noe som gir deg fleksibilitet og tilgang på et faglig sterkt utviklermiljø med spesialister innenfor programvareutvikling, systemarkitektur, Microsoft 365, datavarehus og dataanalyse. Enten du trenger ekstra kapasitet i en gitt periode eller tilgang på bestemt spisskompetanse, skalerer du effektivt din utviklingsavdeling sammen med oss.
 
Avhengig av behovet setter vi sammen solide team som jobber tett på din bedrift, ledet av en seniorkonsulent med hovedansvar for leveransen og kvaliteten. Med vår prosjektbaserte modell tilpasser vi ressurser og fagspesialister underveis og etter behov. Kompetansen beholdes i teamene, og ved endring i team vil ikke viktig know-how på kundens system gå tapt. Dette er en stor fordel for våre kunder.

 

Hva kan du forvente?

I Innovit jobber vi med kunder som skal innovere og effektiviserer ved hjelp av teknologi og digitale tjenester. Den teknologiske utviklingen skjer i et høyt tempo, og utviklerkompetanse er ferskvare. Våre konsulenter er oppdatert på ny teknologi, konstant frempå og nysgjerrig på morgendagens muligheter. Med oss på laget kan du forvente en proaktiv utviklingspartner som synliggjør muligheter, løser problemer og realiserer potensiale sammen med deg. Vi bidrar med en smidig tilnærming til utfordrende prosjekter og problemstillinger, og jobber i hele prosessen fra idé til lansering.

Dette kan vi bidra med

Utvikling

Vi tilbyr et solid senior utviklermiljø og bidrar i prosessen fra idé til lansering. Uavhengig av om løsningen krever skreddersydd utvikling av programvare eller bruk av low-code teknologi, er vi din utviklingspartner.

Microsoft 365

Som Microsoft Partner har vi spisskompetanse på Microsoft-teknologien. Vi hjelper deg med oppsett og med å utnytte mulighetene som ligger i Microsoft 365, SharePoint og Teams.

Power Platform

Har du behov for noen skreddersydde applikasjoner til bruk internt i bedriften? Microsoft Power Platform gjør det enkelt å automatisere og bygge applikasjoner og/eller arbeidsflyter – helt tilpasset virksomhetens behov.

Datamigrering

Ved overgang til Microsoft 365 / SharePoint er det ofte behov for å flytte mengder av filer og dokumenter fra et system til et annet. En ordinær dump av filer i SharePoint medfører at man mister metadata. Med fokus på å ivareta informasjon og datakvalitet, rådgir vi gjennom prosessen og gjennomfører migreringen. Vi sørger også for at kunden får med så mye metadata om filene som mulig, blant annet ved bruk av automatisk tagging.

Automatisering

Å automatisere repetitive oppgaver, arbeidsprosesser og gjenbruke data på tvers av systemer kan effektivisere virksomheten betraktelig. Vi hjelper deg å kartlegge mulighetene og automatiserer dine arbeidsprosesser.

Business Intelligence

Behovet for å samle, visualisere og utnytte data har aldri vært større. Vi hjelper deg med å få nytte og verdi av data ved å bygge løsninger for rapportering, analyse og beslutningsstøtte med data fra flere forskjellige kilder.

Systemarkitektur

Effektive og smidige systemer krever at en tenker helhet når de designes. Dette er viktig for effektiv jobbing, men også med tanke på vedlikehold og videreutvikling av systemer i takt med endringer i forretningsbehov. Innovit bruker her sin spisskompetanse på å se etter helhetlige, solide og fremtidsrettede løsninger.

Integrasjon

For å utvikle digitale løsninger tilpasset det enkelte selskap er integrasjon en viktig nøkkel. Integrasjon er helt nødvendig for digitalisering av virksomheten og skaper mulighet for å bruke, hente og oppdatere viktig data på tvers av IT-systemer.

Skyteknologi

Sliter du med systemer som er gamle eller tungrodde? Vi har lang erfaring med å få selskaper opp i skyen og hjelper deg med rådgiving på muligheter og migrering til en moderne skyløsning.

Rådgivning

Digital utvikling og innovasjon skal bidra til å nå forretningsmål. For våre kunder er vi en proaktiv sparringspartner innen bruk av ny teknologi, valg av systemer og totale løsninger.

Opplæring

Kompetanse er nøkkelen til å ta i bruk ny teknologi, samtidig som nye digitale løsninger ofte krever intern opplæring. Vi setter sammen skreddersydde opplæringsløp og sørger for riktig kompetanseheving for å nå dine mål.

Dette er vi skikkelig god på

Utvikling

C#, .NET, .NET Core, Entity Framwork

Java, Hibernate

HTML, CSS, Bootstrap

JavaScript, TypeScript

JQuery, ReactJS, Angular, Vue

Node.js

React native, Ionic, PWA, Hybrid mobilapplikasjon

Autentisering, autorisering, OAuth, ID Porten, BankID

Microsoft 365

Teams

SharePoint

OneDrive

Power Apps

Power Automate

Power BI

Business intelligence / Innsikt

Power BI

Azure IoT

Azure Synapse

Databaser

Datavarehus

Masterdata

Sertifiseringer

ISO 9001

ISO 27001

Miljøfyrtårn

Prince 2

Scrum

Testledelse (ISTQB)

Microsoft Azure

Azure Functions

Azure DevOps

Azure SQL

Azure App service

Azure Storage

Azure IOT Hub

Azure Message Hub

Azure VM

Azure Active Directory

Automatisering

Power Automate

Azure LogicApps

Azure Runbooks

SharePoint Workflows

Metodikk

DevOps

Scrum

Prince 2

Testledelse (ISTQB)

Microsoft Partnerstatus

Gold sertifisert

Application Development

Cloud Platform

Silver sertifisert

Application Integration

Data Analytics

Data Platform

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.