Copilot for Microsoft 365

– dette bør du vite om Microsoft sitt nyeste tilskudd

Copilot - istock

Copilot

Det er ingen hemmelighet at manuelle og repetitive oppgaver stjeler både tid og ressurser på arbeidsplassen. Med Copilot kan du få din egen assistent som kan overta noen av oppgavene, spare kostnader og bistå deg i hverdagen. Vi gir deg en innføring og viser deg hvordan du kan forberede deg.

– Jeg tror at dette er et verktøy som vil være med å endre flere bransjer og hvordan vi jobber i hverdagen. Bedrifter som tar i bruk Copilot vil kunne få et viktig konkurransefortrinn – fordi de vil få mulighet til å jobbe raskere og mer effektivt, noe som i seg selv fort kan bli kostnadsbesparende på både kort og lang sikt, sier Kim Roar S. Hauge, leder for Samhandling hos Innovit.

Din egen virtuelle assistent

Kunstig intelligens (KI) har allerede endret mye av hvordan vi tar i bruk og drar nytte av ny teknologi. Lanseringen av tjenester som ChatGPT og lignende verktøy har gjort oss i stand til å løse små og store oppgaver på en raskere og mer effektiv måte. Nylig ble Microsoft sitt produktivitetsverktøy “Copilot for Microsoft 365” lansert.

– Med Copilot kan du potensielt spare svært mye tid. Få den til å skrive utkast eller oppsummeringer av tekstinnhold eller la den lage PowerPoint-presentasjonen til ditt neste foredrag. Brukere kan også aktivere Copilot i Teams-møter eller samtaler. Copilot bruker samtaleutskriften i sanntid til å svare på spørsmål fra brukeren, som f.eks. hva som har blitt diskutert under møtet før du fikk anledning til å delta. Dette er bare noen få eksempler. Å integrere din egen virtuelle assistent i Microsoft-universet vil gi enorme muligheter.

Forenklet kan man si at Copilot for Microsoft 365 genererer innhold basert på informasjon fra Microsoft Graph. Microsoft Graph har lenge vært grunnleggende for Microsoft 365. Den inneholder informasjon om relasjonene mellom brukere, aktiviteter og organisasjonens data. Ved å se sammenhenger, mønstre og samle data fra ulike kilder som f.eks. e-post, chatter, dokumenter og møter, kan verktøyet utføre mange oppgaver som du tidligere har brukt mye tid og ressurser på. Men selv om Copilot kan bidra med mye, vil denne versjonen ikke kunne erstatte menneskets evne til kritisk tenking, refleksjon og kreativitet.

– Man bør selvsagt ikke stole blindt på denne typen kunstig intelligens. Du vil alltid ha et ansvar for innhold og arbeid som kommer fra deg og din virksomhet. Selv om Copilot kan være til stor hjelp, må du fremdeles kvalitetssjekke at innholdet den produserer og bidrar med er riktig, forklarer Kim.

Start forberedelsene nå

Copilot for Microsoft 365 startet med tidlig testing for noen få utvalgte bedrifter, men det er nå stadig flere virksomheter som integrerer verktøyet i sine systemer. Er du usikker på hvordan du skal gå frem med Copilot, kan det være lurt å forberede seg litt først, for å bli såkalt “Copilot Ready”. Personvern og beskyttelse av sensitiv informasjon er viktige punkt å merke seg.

– Det kan være lurt å utforme en strategi for hvordan kunstig intelligens skal være med å prege din virksomhet. Bør alle i bedriften ha tilgang? Hvordan kan hensynet til personvern ivaretas på best mulig måte? Hvordan blir sensitive data sikret? Gjennom en kartlegging av hvordan dataene er strukturert og organisert, er det mulig å se på ulike tiltak og tjenester innen Microsoft 365 som kan være med på å sikre bruken. Å posisjonere seg tidlig og forberede organisasjonen på endring kan være et smart trekk før Copilot tas i bruk, sier Kim.

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan forberede seg best mulig? Ta kontakt med oss for råd og veiledning til hvordan Copilot for Microsoft 365 kan bli en nyttig ressurs hos dere.