BB2R3711

Behov for dyktige utviklere?

Det er mange fordeler med å digitalisere virksomheten, og bruk av ny teknologi kan utvilsomt skape konkurransekraft. De fleste selskaper tar i dag i bruk teknologi for å utvikle nye tjenester, forbedre arbeidsflyt, videreutvikle virksomheten og legge til rette for fremtidig vekst. IT-kompetanse er dermed mer ettertraktet enn noen gang og etterspørsel etter dyktige utviklere er høy.

BB2R3727

Lei et utviklingsteam

Behovet for utviklingsressurser kan variere over tid. Hos oss leier du utviklingsteam, noe som gir deg fleksibilitet og tilgang på et faglig sterkt utviklermiljø med spesialister innenfor programvareutvikling, systemarkitektur, Microsoft 365, datavarehus og dataanalyse. Enten du trenger ekstra kapasitet i en gitt periode eller tilgang på bestemt spisskompetanse, skalerer du effektivt din utviklingsavdeling sammen med oss.

Avhengig av behovet setter vi sammen solide team som jobber tett på din bedrift, ledet av en seniorkonsulent med hovedansvar for leveransen og kvaliteten. Med vår prosjektbaserte modell tilpasser vi ressurser og fagspesialister underveis og etter behov. Kompetansen beholdes i teamene, og ved endring i team vil ikke viktig know-how på kundens system gå tapt. Dette er en stor fordel for våre kunder.

BB2R3703

Hva kan du forvente?

I Innovit jobber vi med kunder som skal innovere og effektiviserer ved hjelp av teknologi og digitale tjenester. Den teknologiske utviklingen skjer i et høyt tempo og utviklerkompetanse er ferskvare. Våre konsulenter er oppdatert på ny teknologi, konstant frempå og nysgjerrig på morgendagens muligheter. Med oss på laget kan du forvente en proaktiv utviklingspartner som synliggjør muligheter, løser problemer og realiserer potensiale sammen med deg. Vi bidrar med en smidig tilnærming til utfordrende prosjekter og problemstillinger, og jobber i hele prosessen fra idé til lansering.

Dette kan vi bidra med

Workshop

Kick-start digitalisering

Den teknologiske utviklingen skjer i et høyt tempo og virksomheters behov for digitalisering er i stadig endring. Smart utnyttelse av ny teknologi skaper konkurransekraft, samtidig er det sjelden man finner et system, en løsning eller en applikasjon som dekker alle digitale behov. Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge din nåsituasjon, avdekke utfordringer og definere muligheter for utvikling og effektivisering.

Teknologier vi jobber med

 • Utvikling

  C#.NET

  Java

  Hibernate

  HTML

  CSS

  Bootstrap

  JavaScript

  TypeScript

  jQuery

  ReactJS

  Angular

  Vue

  Node.js

  React Native

  Ionic

  PWA

  Hybrid mobilapplikasjon

  Autentisering

  Autorisering

  OAuth

  ID Porten

  BankID

 • Microsoft 365

  Teams

  SharePoint

  OneDrive

  Power Apps

  Power Automate

  Power BI

 • Business intelligence

  Power BI

  Azure IoT

  Azure Synapse

  Databaser

  Datavarehus

  Masterdata

 • Microsoft Azure

  Azure Functions

  Azure DevOps

  Azure SQL

  Azure App service

  Azure Storage

  Azure IoT Hub

  Azure Message Hub

  Azure VM

  Azure Active Directory

 • Automatisering

  Power Automate

  Azure LogicApps

  Azure Runbooks

  SharePoint Workflows

Sertifiseringer

 • ISO 27001

  ISO 27001 er en internasjonal standard for implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet. Sertifisering i standarden gir en systematisk og risikostyrt tilnærming til kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet, både administrativt, fysisk og teknisk.

  Se Sertifisering

 • ISO 9001

  ISO 9001 er en del av den internasjonale standardserien ISO 9000, og setter kriteriene for et kvalitetsstyringssystem. Med prinsipper for kvalitetsstyring som inkluderer et sterkt kundefokus, prosesstilnærming og et mål om kontinuerlig forbedring, styrker ISO 9001 selskapers evne til å møte morgendagens krav og utfordringer.

  Se Sertifisering

 • Miljøfyrtårn

  Sertifiseringskriteriene til Miljøfyrtårn bygger på prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere og skape varig positiv effekt på klima og miljø.
  Sertifiseringen omfatter både det ytre miljøet og det interne arbeidsmiljø og setter krav til våre prosesser for HMS, avfallshåndtering, innkjøp og transport.

  Se Sertifisering

 • PRINCE2

  PRINCE2 er sertifisering innen allsidig og anerkjent metode for strukturert prosjektledelse.
  Metoden er utprøvd beste praksis og legger til grunn tydelig definerte prinsipper for gjennomføring av prosjekter.

 • Scrum

  Scrum er et smidig prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks programvareutvikling. Utvikling og leveranser skjer i korte iterasjoner med en fast lengde, og i tett, løpende samarbeid med kunden. Et viktig poeng er å komme raskt i gang med å levere den viktigste funksjonaliteten til kundene.

 • ISTQB

  International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) tilbyr et internasjonalt sertifiseringsprogram for testere og testledere og er regnet for ledende innen domenet software testing.

Microsoft Partnerstatus

Microsoft partnerstatus