Mobil­app­utvikling

De aller fleste har mobile enheter tilgjengelig store deler av døgnet, noe som gjør mobilapplikasjoner til en effektiv kanal for å nå brukere uavhengig av tid og sted. Utvikling av applikasjoner for mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett er nyttige for organisasjoner som vil gjøre sine løsninger og tjenester lett tilgjengelig for brukerne.

Mobilapp

Mobil­applikasjoner

Mobilapplikasjoner kan benyttes til en rekke formål. Noen selskaper ønsker å gjøre informasjon tilgjengelig for ansatte og kunder, andre benytter mobilapplikasjoner for å samle inn informasjon fra, eller gjøre viktige forretningsprosesser tilgjengelig for, medarbeidere på farten. Gode mobilapper kan bidra til økt effektivitet, forbedret kundeopplevelse og enklere informasjonsdeling.

Det er mange hensyn å ta ved utvikling av applikasjoner for mobile enheter, ettersom man skal lage best mulig funksjonalitet for enheter med små berøringsskjermer. Samtidig gir mobile enheter store muligheter, man kan for eksempel velge å utnytte enkel tilgang til kamera og GPS-lokasjon. En velutviklet mobilapplikasjon gir gode brukeropplevelser som oppmuntrer til gjenbruk og anbefaling.

For medarbeidere og kunder på farten

Mobilapplikasjoner har en rekke bruksområder og bare fantasien setter grenser for mulig funksjonalitet. Mange organisasjoner benytter mobilapplikasjoner til å forenkle interne prosesser og gjøre medarbeidernes oppgaver mer oversiktlige og effektive. Mobilapplikasjoner er lett tilgjengelig for den enkelte og kan tilpasses medarbeiderens rolle og arbeidsoppgaver. Man kan effektivisere gjennomføringen av rutineoppgaver, redusere manuelle feil og spare tid for den enkelte og organisasjonen.

Mobilapplikasjoner er også en viktig kanal for å tilby varer, tjenester og kommunisere med eksisterende og potensielle kunder. Det er ikke lenger akseptabelt å måtte starte opp en pc for å få tilgang til en gitt tjeneste, dermed er mobilapplikasjoner et viktig verktøy for å holde seg relevant i sitt marked.

Avhengig av ditt behov, finnes det ulike måter å gjøre en applikasjon tilgjengelig for mobile enheter på. Hvilken variant man bør velge avhenger av både krav til tilgjengelighet, design og funksjonalitet. I Innovit har vi lang erfaring med å utvikle mobilløsninger i samarbeid med våre kunder. Vi er eksperter på både hybridapplikasjoner, native-applikasjoner, mobiltilpassede nettløsninger og PowerApps. Vi hjelper deg å skreddersy applikasjoner for mobil og nettbrett og videreutvikler applikasjonene for å holde dem relevante for et mobilmarked i stadig endring.

Brukeropplevelse

Brukeropplevelse blir stadig viktigere og både førsteinntrykk og helhetsinntrykk påvirker brukerne i stor grad. Hvordan applikasjonen fremstår visuelt er viktig, men det er også avgjørende at brukerne opplever at løsningen er satt sammen på en måte som gjør at de kan gjøre det de skal på en intuitiv og enkel måte. Brukeropplevelse og brukerinteraksjon er derfor en sentral del av applikasjonsutvikling.

Workshop

Fra idé til MVP

Kom i gang med apputvikling!

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.

Vi hjelper deg i gang

I Innovit har vi kompetansen og erfaringen som skal til for å identifisere brukers behov, designe og teste nye applikasjoner, sette disse i produksjon og videreutvikle dem ved behov. Vi benytter en iterativ prosess hvor man kan se systemet ta form, evaluere og tilpasse i henhold til behov.

Uavhengig av om du trenger en skreddersydd løsning eller ønsker å tilpasse en low-code eller no-code løsning til ditt behov, tilbyr Innovit et solid seniormiljø for apputvikling. Vi utvikler apper for både iOS og Android og bistår i hele prosessen fra idéutvikling, løsningsdesign, visuelt design, utvikling, testing, implementering, forvaltning og drift.

Spørsmål om applikasjoner?

Ta
kontakt