Digital samhand­ling

Teknologien endrer kontinuerlig hvordan vi lever og jobber. Som forbrukere stiller vi stadig større krav til digitale tjenester og sømløse brukeropplevelser, en forventning vi også tar med oss inn i arbeidslivet.

Innovit_kontor

Enklere arbeids­hverdag

Organisasjoner som tilrettelegger for godt samarbeid digitalt, gir medarbeiderne tilgangene og produktivitetsverktøyene de trenger for å effektivt og enkelt kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver, og dermed bidra til verdiskapning.

I Innovit har vi lang erfaring med å utvikle gode samhandlingsløsninger basert på Microsoft Teams, SharePoint og Power Platform. Vårt mål er å gjøre arbeidshverdagen enklere for både organisasjonen og medarbeiderne ved å erstatte tungvinte løsninger og komplekse kommunikasjonslinjer med brukervennlige systemer og automatiserte prosesser.

Kraftfulle verktøy for digital samhandling

Microsoft har utviklet en rekke tjenester som tilrettelegger for en effektivisert digital arbeidshverdag, der dataene dine er lett tilgjengelig i skyen. Sentral står Microsoft 365 og Power Platform.

Microsoft 365 gir organisasjoner mulighet til å arbeide og samarbeide effektivt, ved hjelp av verktøyene man trenger for å være produktiv. Tjenestene i Power Platform tilrettelegger for en enklere og mer effektiv arbeidshverdag, ved å tilgjengeliggjøre data, sikre effektivt samarbeid på tvers av systemer og automatisere arbeidsprosesser.

Med utgangspunkt i Microsoft 365 og Power Platform, hjelper vi din organisasjon til forbedret digital samhandling. Vi bidrar med å strukturere selskapsdata, flytte alt over i skyen, gjøre informasjon lettere tilgjengelig, integrere med andre systemer eller effektivisere gjentakende arbeidsprosesser. Teknologiene fra Microsoft er fleksible og kan tilpasses de aller fleste organisasjoner. Dersom dere skulle ha behov for skreddersøm, bidrar vi med det også.

Uendelige muligheter

Vi har hjulpet små og store organisasjoner med å sikre godt digitalt samarbeid i hele organisasjonen ved å ta i bruk og utnytte produktivitetsverktøy. Vi bidrar med automatisering av repetitive oppgaver og utvikler apper som effektiviserer og kvalitetssikrer interne og eksterne prosesser. I tillegg bistår vi med implementering av gode verktøy for dokumenthåndtering, prosesshåndtering, kundeoversikt og prosjektstyring. Vår erfaring er at når organisasjoner og medarbeidere ser hvor mye som kan forenkles og automatiseres, lurer de gjerne på hva mer vi kan hjelpe dem med.

Innovit har gjort en solid jobb. De er veldig kompetente og dyktige fagfolk, som har gitt gode råd underveis.

Svein Erik Malkenes - Bergen Havn

Workshop

Utnytt mulighetene i Microsoft 365

Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge din nåsituasjon, avdekke utfordringer og utnytte det fulle potensialet som ligger i Microsoft 365.

Passer både for selskaper som benytter Microsoft plattformen i dag og ønsker å videreutvikle bruken, samt de som er i starten av sin digitale samhandlingsreise.

Samarbeider din organisasjon godt digitalt?

Innovit har gjennom flere år hatt fokus på å bygge et høykompetent og spesialisert konsulent- og rådgivningsmiljø innen digitale samhandlingsløsninger. Vi er Microsoft Partner og ekspert på Microsoft 365 og Power Platform. I tillegg har vi lang erfaring med å hjelpe bedrifter å forenkle og forbedre hvordan de samhandler digitalt. Vi kan hjelpe deg i gang eller bidra til en mer effektiv utnyttelse av eksisterende verktøy og prosesser.

Vi hjelper gjerne

Ta
kontakt