Forstå dataene dine bedre

Har du behov for å samle, analysere og dele data fra ulike kilder? Med Power BI kan du bygge rapporter og visuelle fremstillinger som gjør det enkelt å få oversikt og dermed treffe gode avgjørelser i bedriften.

Power_BI

Visuell fremstilling av data

Kompliserte datasett, uoversiktlige analyser og programmer som ikke snakker med hverandre – høres det kjent ut? Å treffe gode og effektive beslutninger i bedriften kan fort bli en utfordring når innsikten uteblir.

Skreddersydde løsninger – når du skal ta de viktige beslutningene

Innsikt danner et viktig grunnlag for å treffe gode beslutninger – særlig i en tid hvor digitalisering og teknologi står øverst på agendaen hos de fleste virksomheter. Dersom du har behov for å samle tall fra systemer som Excel, Azure, ERP eller CRM, kan Power BI brukes til å kombinere datasett og gi innsikt på tvers av ulike kilder og programmer. Ved å samle og sortere data, og sette disse sammen i en oversiktlig visuell fremstilling, vil det bli langt enklere å finne, forstå og utnytte dataene på en god måte – og til syvende og sist foreta bedre og mer effektive avgjørelser.

Et kraftig verktøy

Som sertifisert Microsoft-partner er vi eksperter på Power BI. Uansett hvilke utfordringer eller ønsker dere har, kan vi bygge skreddersydde løsninger og funksjoner tilpasset deres behov. Ved å koble data fra ulike kilder, visualisere disse – og gi en bedre og mer interaktiv fremstilling av hva dataene forteller, kan Power BI være en viktig bidragsyter for å forstå virksomhetens utvikling og retning.

Power BI er et kraftig verktøy som gir deg tilgang til informasjonen du ønsker når du trenger det – gjennom Power BI Desktop (skrivebordsapplikasjon), Power BI i nettleseren eller Power BI sin egen mobilapp. På den måten har du alltid tilgang til ny innsikt, enten du befinner deg på kontoret, i et møte eller hjemme.

Dette bidrar til å gjøre brukerne mer selvgående og mindre avhengig av IT-ressurser. Med felles informasjonstilgang er det nemlig enkelt å dele innsikt og samarbeide i Power BI. Der du gjerne tidligere delte Excel-rapporter per e-post eller la dem på en delt disk, kan man nå publisere en rapport til et felles arbeidsområder i skybaserte Power BI Service. Slik kan du enkelt og sikkert dele dashbord og rapporter med kolleger.

Visste du at Power BI-rapporter også kan innlemmes i Power Point-presentasjoner? På den måten er du sikret at dataene i presentasjonen alltid er oppdatert – noe som sparer deg for tid og mye "klipp og lim" av for eksempel skjermbilder og tall.

Automatiske oppdateringer

Med Power BI kan du forenkle og effektivisere manuelle og tidkrevende prosesser. Brukere kan abonnere på rapporter, lage bokmerker når man finner noe interessant og slå på varslinger om det er spesielle datapunkter man vil følge med på. Dataen i Power BI Service oppdateres automatisk og regelmessig.

I tillegg tilbyr Power BI innebygde maskinlæringsfunksjoner. Disse brukes til å analysere data, identifisere trender og fremstille prediksjoner. Power BI har også funksjonalitet for Q&A, som lar brukeren bruke vanlig språk for å spørre og få svar i form av nye grafer og tabeller.

Gjør data til innsikt

I Innovit møter vi ofte kunder som trenger hjelp til å dra nytte og verdi av sine data gjennom synliggjøring og tilgjengeliggjøring for hele organisasjonen. Data er ofte «innelåst» i IT-systemer – og dermed vanskelig å nyttiggjøre seg av – særlig på tvers av systemer og avdelinger. Dette endrer seg drastisk når man tar i bruk Power BI.

Innovit er lyttende og profesjonelle fagpersoner som bidrar med kvalitetssikrede tekniske løsninger på våre problemstillinger.

Daniel Skovsgaard - Prosjektleder BI Fjord Line

Er du klar til å dele innsikt i din organisasjon?

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan utnytte Power BI og resten av Power Platformen i din organisasjon? I Innovit er vi eksperter på Power BI og hjelper deg gjennom hele prosessen – fra behovsanalyse og kartlegging av datakilder, til løsningsdesign, implementering, testing og forvaltning.

Interessert i Power BI?

Book
demo

Analyse

Kom i gang med Power BI

La oss vise deg hva du kan få til med dine data!

Mange vegrer seg for å gå i gang med innsikt, da de er usikre på om det er noe for deres selskap eller bekymret for at det skal være altfor tid- og ressurskrevende.

Derfor tilbyr vi en oppstartspakke som raskt, rimelig og enkelt lar deg komme i gang ved hjelp av Power BI fra Microsoft, og som gir deg oversikt over hva du kan få til med egne selskapsdata.

Power BI lisensiering

Den fleksible lisensieringsmodellen til Microsoft, gjør at enhver organisasjon kan benytte seg av Power BI tilpasset medarbeidernes behov.

Power BI Free

Med Power BI Free kan du bruke Power BI Desktop uten kostnad, koble til datakilder og lage rapporter til eget bruk.

Power BI Pro

Med enkeltlisenser per bruker, får du mulighet til å dele rapportene du publiserer med andre Power BI Pro-brukere i skybaserte Power BI Service.

Power BI Premium

Per bruker

En del avansert funksjonalitet i Power BI dekkes ikke av Pro-lisensen. For å benytte seg av dette, samt få økt ytelse, tilbys en Premium per bruker-lisens.

Per kapasitet

Ønsker du ubegrenset antall brukere fremfor enkeltlisenser? Da er en Power BI Premium-lisens hvor du betaler for kapasitet noe for din organisasjon. Dette abonnementet gir også tilgang til ytterligere funksjonalitet.