Applikasjons­utvikling

Verden digitaliseres i stor hastighet med stadig enklere løsninger for forbrukere, medarbeidere og selskaper. Digital transformasjon krever applikasjoner som gjør hverdagen, og arbeidshverdagen, effektiv og attraktiv.

Applikasjon

Digital innovasjon

Gode applikasjoner kan bidra til en enklere hverdag for medarbeiderne og bedre opplevelser for kundene dine. Spesialutviklet programvare kan være konkurransefortrinnet du trenger for å realisere dine forretningsambisjoner, skille deg fra konkurrentene og skape verdi i ditt marked.

Vi hjelper deg å realisere dine ideer

I Innovit har vi et engasjert og kompetent utviklerteam som elsker å lage løsninger som bidrar til at våre kunder kan forbedre sine prosesser og sin leveranse. Vårt solide, senior utviklermiljø skreddersyr programvare tilpasset organisasjonens unike behov. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen fra behovsanalyse, løsningsdesign og arkitektur, systemutvikling, integrasjon, testing, implementering, forvaltning og drift. Vårt mål er å være en sparringspartner som bidrar til å realisere dine ideer og møte dine forretningsspesifikke behov. I samarbeid med deg avdekker vi hva som er mulig, hva som skal utvikles og hvordan det skal gjennomføres.

Programvareutvikling kan være kostbart, derfor har vi fokus på at nye løsninger skal gi verdi så raskt som mulig. I mange tilfeller utvikler vi et Minimum Viable Product (MVP) i innledende fase, slik at kunde kan teste produktet i flere faser. Dette sikrer at produktet kan tilpasses i henhold til forretningsbehov underveis i utviklingsfasen. Vi arbeider i iterasjoner for at kunden kan se løsningen ta form og korrigere underveis. Når løsningen er lansert, bidrar vi med kontinuerlig vedlikehold, videreutvikling og oppgradering for å sikre lengst mulig levetid og at løsningen fortsetter å levere i henhold til organisasjonens ambisjoner.

I Innovit har vi spisskompetanse på de ledende teknologiene innen plattformene .NET, Java, web og Microsoft Power Platform. Vi benytter robuste teknologier med bred forankring for å sikre at vi leverer løsninger som kan videreutvikles og vedlikeholdes. For å tilrettelegge for lang teknisk levetid, benytter vi standarder, gjenbrukbare modeller og rammeverk for å effektivisere utviklingen. Våre løsninger utvikles med responsivt design for både pc, nettbrett og mobil.

Noe vi kan hjelpe med?

Ta
kontakt

Workshop

Fra idé til MVP

Kom i gang med apputvikling!

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.

BB2R3864

Din utviklingspartner

Avhengig av dine forretningsprosesser og ambisjoner, kan vi bidra med utvikling av programvare der standardløsninger enten ikke er gode nok, ikke dekker ditt behov eller der egenutviklet programvare kan gi deg en konkurransefordel.
I Innovit har vi omfattende erfaring med å sette oss inn i ulike fag- og forretningsområder, avdekke kundens behov og bidra med teknisk forståelse og kompetanse. Innovit er Microsoft Gold Certified Partner innen Application Development og tilbyr et solid senior utviklermiljø. Vi er din utviklingspartner i hele prosessen fra idé til lansering.