Våre tjenester

Lei et utviklingsteam

Et utviklingsteam gir deg fleksibilitet og tilgang på et faglig sterkt utviklermiljø med spesialister innenfor programvareutvikling, systemarkitektur, Microsoft 365, datavarehus og dataanalyse. Enten du trenger ekstra kapasitet i en gitt periode eller tilgang på bestemt spisskompetanse, skalerer du effektivt din utviklingsavdeling sammen med oss.

Arbeidsrom_utvikler

Teknologier vi jobber med

 • Utvikling

  C#.NET

  Java

  Hibernate

  HTML

  CSS

  Bootstrap

  JavaScript

  TypeScript

  jQuery

  ReactJS

  Angular

  Vue

  Node.js

  React Native

  Ionic

  PWA

  Hybrid mobilapplikasjon

  Autentisering

  Autorisering

  OAuth

  ID Porten

  BankID

 • Microsoft 365

  Teams

  SharePoint

  OneDrive

  Power Apps

  Power Automate

  Power BI

 • Business intelligence

  Power BI

  Azure IoT

  Azure Synapse

  Databaser

  Datavarehus

  Masterdata

 • Microsoft Azure

  Azure Functions

  Azure DevOps

  Azure SQL

  Azure App service

  Azure Storage

  Azure IoT Hub

  Azure Message Hub

  Azure VM

  Azure Active Directory

 • Automatisering

  Power Automate

  Azure LogicApps

  Azure Runbooks

  SharePoint Workflows

Våre sertifiseringer

 • ISO 27001

  ISO 27001 er en internasjonal standard for implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet. Sertifisering i standarden gir en systematisk og risikostyrt tilnærming til kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet, både administrativt, fysisk og teknisk.

  Se Sertifisering

 • ISO 9001

  ISO 9001 er en del av den internasjonale standardserien ISO 9000, og setter kriteriene for et kvalitetsstyringssystem. Med prinsipper for kvalitetsstyring som inkluderer et sterkt kundefokus, prosesstilnærming og et mål om kontinuerlig forbedring, styrker ISO 9001 selskapers evne til å møte morgendagens krav og utfordringer.

  Se Sertifisering

 • Miljøfyrtårn

  Sertifiseringskriteriene til Miljøfyrtårn bygger på prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere og skape varig positiv effekt på klima og miljø.
  Sertifiseringen omfatter både det ytre miljøet og det interne arbeidsmiljø og setter krav til våre prosesser for HMS, avfallshåndtering, innkjøp og transport.

  Se Sertifisering

 • PRINCE2

  PRINCE2 er sertifisering innen allsidig og anerkjent metode for strukturert prosjektledelse.
  Metoden er utprøvd beste praksis og legger til grunn tydelig definerte prinsipper for gjennomføring av prosjekter.

 • Scrum

  Scrum er et smidig prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks programvareutvikling. Utvikling og leveranser skjer i korte iterasjoner med en fast lengde, og i tett, løpende samarbeid med kunden. Et viktig poeng er å komme raskt i gang med å levere den viktigste funksjonaliteten til kundene.

 • ISTQB

  International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) tilbyr et internasjonalt sertifiseringsprogram for testere og testledere og er regnet for ledende innen domenet software testing.

Microsoft
Partnerstatus

Microsoft partnerstatus