Sømløst verktøy for deg som jobber i team

Legg til rette for sterke og effektive team på arbeidsplassen. Med Microsoft SharePoint kan du dele kunnskap, administrere innhold og samarbeide om viktige dokumenter.

Microsoft_Office_SharePoint

Deling og samarbeid

Skal du lykkes med digitalisering og ruste virksomheten for nye teknologiske endringer, er effektive samarbeidsverktøy helt avgjørende for å lykkes. Microsoft SharePoint er et kraftig og brukervennlig verktøy som lar deg samarbeide på tvers av programmer og enheter.

Trygt ivaretatt med oss som partner

Ved å strømlinjeforme forretningsprosesser, tilgjengeliggjøre informasjon og tilrettelegge for samarbeid, kan du være i forkant av den digitale utviklingen. Men å jobbe effektivt i team krever gode verktøy som gjør det enkelt å samles om felles prosjekter og mål.

Vi kan hjelpe deg med å tilpasse funksjoner og grensesnitt ved å utnytte mulighetene i SharePoint. Sammen med dere, jobber våre dyktige rådgivere og utviklere sammen for å skape de beste løsningene med utgangspunkt i dine ønsker og behov.

Styrket samhold og økt produktivitet

SharePoint kommer med en rekke muligheter og funksjonaliteter som enkelt kan integreres med andre verktøy for å optimalisere bruken. I tillegg til å legge til rette for samarbeid og deling, bidrar også SharePoint til å styrke samhold, øke produktiviteten og redusere intern frustrasjon som følge av ustrukturerte mappesystem og manglende tilgang på informasjon.

Smart, sikkert og effektivt

Microsoft SharePoint er en samhandlingsplattform som tilrettelegger for smart, sikker og effektiv samhandling blant kolleger, teammedlemmer og samarbeidspartnere. I Innovit vet vi at uhensiktsmessig bruk av teknologi kan være hemmende for produktivitet og samarbeid.

Gjennom SharePoint kan derfor hele organisasjoner få tilgang til designerte filer, uavhengig av hvor man befinner seg. SharePoint gjør det dessuten enkelt å finne, dele og samarbeide i felles dokumenter – og samtidig sikre at alt lagres trygt i skyen.

Organisasjoner benytter SharePoint som intranett, samhandlingsverktøy, dokumentarkiv og for å dele informasjon internt eller eksternt med kunder og samarbeidspartnere. Det mobile, intelligente intranettet lar deg engasjere og informere medarbeidere på tvers av hele organisasjonen, og gjennom effektive og dynamiske områder for team, avdelinger eller prosjektgrupper.

I Innovit vet vi at uhensiktsmessig bruk av teknologi kan være hemmende for produktivitet og samarbeid. SharePoint er et kraftfullt verktøy som gjør digital samhandling enkelt på tvers av avdelinger og organisasjoner.

Kim Roar Sunde Hauge - Leder Samhandling

Hva er SharePoint?

Kort fortalt er SharePoint et verktøy for dokumenthåndtering som gir deg oversiktlig og strukturert tilgang til filer, muligheter for deling og effektivt søk og gjenfinning av dokumenter. Systemet har et enkelt admin-grensesnitt for originaldokumenter, som gir deg mulighet til å publisere dokument som .pdf før du tilgjengeliggjør dem for organisasjonen. Du har i tillegg god kontroll over administrasjon av tilgangsstyring.

SharePoint har full versjonshistorikk og automatisk merking av dokumenter, noe som gjør det enkelt å benytte metadata for å finne frem til korrekt fil. Medarbeidere får også mulighet til å jobbe i samme dokument parallelt, som gjør digital samhandling effektiv og oversiktlig.

Utnytt funksjonaliteten

Visste du at SharePoint lar deg fremstille lister for innsamling og registrering av data for bedre struktur og kvalitetssikring av for eksempel risiko- og avvikshåndtering? Denne funksjonaliteten bidrar til god kvalitetsstyring og internkontroll.

Det er også mulig å integrere SharePoint med andre systemer, som for eksempel OneDrive og Teams, eller forsterke funksjonaliteten i SharePoint ytterligere ved å kombinere den med Microsoft Power Platform. SharePoint er et godt sted for hosting av Power Apps, samtidig som prosesser og arbeidsflyt i SharePoint kan automatiseres med Power Automate for å redusere manuell håndtering og tilhørende tidsbruk. På denne måten fristiller man medarbeidere fra kjedelige og repeterende oppgaver.

Vi hjelper deg i gang!

Uavhengig av om SharePoint er helt nytt for din organisasjon eller om du vil optimalisere eksisterende bruk av SharePoint, kan vi bistå med oppsett og konfigurasjon. Du har kanskje informasjon som skal flyttes fra et annet system og må tilpasses datastrukturen i SharePoint? Vi sørger for migrering av data fra eksisterende filservere eller andre SharePoint-områder, sikrer at dere ikke mister viktig informasjon på veien og utarbeider informasjonsarkitektur med modell for metadata.

For å realisere potensialet i SharePoint bistår vi også med integrasjoner, skreddersøm og tilpasninger, samt rådgiving, kursing og opplæring. For at organisasjonen skal få maksimalt utbytte av verktøyet, er det avgjørende at alle medarbeidere forstår hvordan SharePoint brukes og hvilke muligheter den enkelte har til å bruke verktøyet for å forenkle sin arbeidshverdag.

SharePoint er et kraftfullt verktøy som benyttes til å dele informasjon, inkludere medarbeidere og forenkle arbeidsprosesser. Ønsker du å vite mer om hvordan din organisasjon kan utnytte SharePoint og Microsoft 365? Innovit er Microsoft Partner og ekspert på SharePoint. La oss hjelpe dere i gang!

Spørsmål om SharePoint?

Ta
kontakt

Workshop

Utnytt mulighetene i Microsoft 365

Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge din nåsituasjon, avdekke utfordringer og utnytte det fulle potensialet som ligger i Microsoft 365.

Passer både for selskaper som benytter Microsoft plattformen i dag og ønsker å videreutvikle bruken, samt de som er i starten av sin digitale samhandlingsreise.