Briva CRM & Prosjekt

De aller fleste organisasjoner har prosesser, prosjekter og aktiviteter som krever kontinuerlig dialog med kunder og samarbeidspartnere. Kundens, og partneres, opplevelse i disse møtepunktene danner grunnlaget for hvilket inntrykk de får av organisasjonen og over tid vil summen av disse inntrykkene være med på å definere omdømmet ditt.

BB2R3580

Briva CRM & Prosjekt

For å ivareta kunderelasjoner, samt være konsistent og pålitelig i måten vi håndterer partnere og forpliktelser, er det nødvendig å definere og kvalitetssikre interne prosesser for kundehåndtering og prosjektstyring. Her kan heldigvis teknologien hjelpe oss!

Et velfungerende Customer Relationship Management-system (CRM) gjør organisasjonen i stand til å administrere kundedata, aktivitetslogg og salgsprosess. Det er enkelt å følge opp nye og eksisterende kunder, samtidig som du får full oversikt over kontakter, historisk kommunikasjon, tilbud, avtaler og oppgaver. Du samler også all prosjektinformasjon på ett sted, hvor du får tilgang til relevante dokumenter, e-post, oppgaver og oppfølging.

Briva CRM & Prosjekt er sømløst integrert med Microsoft 365 og baseres på lister og dokumenter i SharePoint. Dette gjør at eposter, vedlegg og andre dokumenter på en enkel og elegant måte kan knyttes opp mot selskap, kontakter og prosjekter. Løsningen er fleksibel, og det finnes en rekke muligheter for å skreddersy konfigurasjon i henhold til organisasjonens behov.

I Briva CRM & Prosjekt kan organisasjonen samarbeide om kunder og prosjekter, koordinere aktiviteter og sørge for at møtepunktene med eksterne kontakter er i henhold til det man ønsker at markedet skal oppleve. Kalenderintegrasjon gjør det enkelt å planlegge aktiviteter og sørge for at man leverer i henhold til plan, samtidig som den intelligente allokeringen av lagrede e-post, vedlegg og dokumenter sikrer historikk og dokumentasjon som hele organisasjonen kan få tilgang til.

Ved å legge smarte moduler på toppen av SharePoint, kombinerer Briva CRM & Prosjekt styrkene til SharePoint med et effektivt og brukervennlig design.

Kim Roar Sunde Hauge - Leder Samhandling

Fordeler med å velge Briva CRM & Prosjekt fremfor en mer kompleks, dyrere og større løsning

  1. Pris: Briva CRM & Prosjekt kan være spesielt gunstig for mindre bedrifter med begrensede budsjett.
  2. Implementeringstid: Implementeringstiden er typisk vesentlig kortere enn for større og mer komplekse løsninger. Dette kan bidra til å redusere tid og ressurser som kreves for å sette opp systemet.
  3. Enkelhet: Briva CRM & Prosjekt er brukervennlig og enkelt å lære å bruke. Dette kan gjøre det lettere for ansatte å komme i gang med bruk av systemet.
  4. Skalerbarhet: Briva CRM & Prosjekt er meget skalerbar. Løsningen kan tilpasses bedriftens behov og kan vokse i takt med virksomheten.
  5. Tilpasning: Briva CRM & Prosjekt er veldig fleksibel når det gjelder tilpasning. Løsningen kan tilpasses til bedriftens spesifikke behov uten å kreve store investeringer i programvareutvikling eller tilpasninger.
  6. Integrering: Briva CRM & Prosjekt er ofte svært enkelt å integrere med eksisterende programvare og systemer. Dette bidrar til å redusere tiden og kostnadene for implementeringen.
  7. Endringer: Briva CRM & Prosjekt kan i mange tilfeller enkelt endres av kunde selv etter litt opplæring. Dette kan bidra til å redusere support kostnader.

Gjør kundeoppfølging og prosjektstyring til en lek

Briva CRM & Prosjekt passer for alle bransjer og fungerer like godt for små som store virksomheter. Løsningen er enkel å bruke, rask å komme i gang med og gir deg tilgang til visualisering av prospekter og oppfølging.

SharePoint er et kraftfullt verktøy som benyttes til å dele informasjon, inkludere medarbeidere og forenkle arbeidsprosesser. Ved å kombinere SharePoint med Briva CRM & Prosjekt gjør du organisasjonen i stand til å optimalisere kundedialog og prosjekthåndtering på en måte som sikrer kvalitet i alle ledd.

Ønsker du å vite mer om hvordan din organisasjon kan utnytte Briva CRM & Prosjekt og SharePoint? Innovit er Microsoft Partner og ekspert på SharePoint. Vi hjelper dere i gang!

Interessert i Briva CRM & Prosjekt?

Ta
kontakt