BB2R3684

Rådgivning

Vi kan teknologi

Digitalisering krever både innsikt, god planlegging, gjennomføring og kontinuerlig utvikling. Prosessen må tilpasses organisasjonen for at teknologi skal kunne tas i bruk og utnyttes på en hensiktsmessig måte. Viktig kompetanse og innsikt finnes allerede internt, men i mange tilfeller er det nyttig å involvere en sparrepartner som kan rådgi på bakgrunn av supplerende kompetanse om teknologi, valg av systemer og totale løsninger.

BB2R3587

En rådgiver gjennom din digitaliseringsreise

Digital utvikling og innovasjon skal bidra til å nå forretningsmål. For våre kunder er vi en proaktiv sparringspartner innen bruk av ny teknologi, valg av systemer og totale løsninger. Vi rådgir deg gjennom din digitaliseringsreise.

Gjennom praktisk erfaring fra prosjekter hos en rekke kunder i ulike bransjer, har vi i Innovit opparbeidet bred kompetanse om mulighetsrom, beste praksis, begrensninger og suksesskriterier. Vi kan rådgi deg uavhengig av om du er i evalueringsfasen, planleggingsfasen, skal velge teknisk løsning, utvikle, implementere, vedlikeholde eller videreutvikle.

Workshop

Fra idé til MVP

Kom i gang med apputvikling!

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.

Ta
kontakt