Innsikt

Verden blir stadig mer digital. Utvikling og bruk av ny teknologi medfører produksjon og lagring av enorme mengder data, hver eneste dag. Dette gir store muligheter for å omgjøre data til informativ innsikt, som selskaper kan benytte til å ta raske og faktabaserte beslutninger i hverdagen.

Innovit - 5

Business Intelligence

Data kan bli til verdifull innsikt for organisasjonen. Utfordringen er at dataen gjerne er spredt utover ulike interne systemer og eksterne datakilder, og dermed vanskelig å benytte og se i sammenheng. For å komme i gang må man samle, kvalitetssikre, koble og synliggjøre data på en god måte.

I Innovit har vi lang erfaring med å hjelpe organisasjoner å utvikle solide og fremtidsrettede løsninger for Business Intelligence. Vi bistår med hele prosessen fra behovsanalyse og løsningsdesign, til implementering, testing og forvaltning av løsninger som hjelper din bedrift å utnytte forretningsanalyse og datainnsikt. Vi leverer brukervennlig innsikt for virksomhetsstyring og beslutningsstøtte basert primært på Microsoft-teknologi og bruk av Microsofts skytjenester i Microsoft Azure og Power BI.

Power BI er et kraftig verktøy som gjør det mulig å koble data fra en rekke ulike datakilder, bygge skreddersydde rapporter og fremstille visuell analyse. Rapporter og analyse kan enkelt deles med andre, både internt og eksternt, slik at alle deler av virksomheten får tilgang til relevant, kvalitetssikret informasjon i et format som reduserer støy og effektivisere beslutningstaking.

Skreddersydde løsninger for din organisasjon

Med tilgang til alt fra historiske data til tilnærmet sanntidsdata kan selskaper ta informerte beslutninger basert på fakta og innsikt. Vår ambisjon er å gjøre organisasjoner i stand til å dra nytte og verdi av data og tilrettelegge for samarbeid på tvers av avdelinger og system. Vi liker å skape «aha-øyeblikk» ved å hjelpe våre kunder å forstå hvordan de kan bruke egne data i hverdagen.

Vi tok kontakt med Innovit fordi vi vet at de har et sterkt data analytics miljø og fordi de er eksperter på Power BI.

Kathleen Meling - CTO & Co-Founder Lifeplanner

For å lykkes med digitalisering og innsiktsarbeid er gode datakilder avgjørende, uavhengig av om du skal strukturere intern organisasjonsdata fra ulike systemer, eller generere data gjennom Internet of Things (IoT), som for eksempel målere, sensorer eller apparater.

IoT-data blir stadig rimeligere og enklere å nyttiggjøre seg av. Ved å samle inn, aggregere og synliggjøre denne dataen i Microsoft Power BI, kan man få verdifull informasjon som kan forbedre beslutningsgrunnlag for alt fra produksjonslinjer til inneklima, bruksmønster og mye mer. Innovit har erfaring med å utvikle løsninger for en rekke bransjer, forretningsområder og organisasjoner og bistår med å lage løsninger tilpasset din bedrift.

Strukturert innsikt i forretningsdata gjør organisasjoner i stand til å evaluere effektiviteten i sine forretningsprosesser og identifisere hvor det er mulig å aktivere besparelser. Innsiktsarbeid kan med fordel kombineres med prosessautomatisering, og er et godt verktøy for å måle prestasjonen til digitale løsninger og effekten av forretningsapplikasjoner.

Interessert i innsikt og Power BI?

Ta
kontakt

Analyse

Kom i gang med Power BI

La oss vise deg hva du kan få til med dine data!

Mange vegrer seg for å gå i gang med innsikt, da de er usikre på om det er noe for deres selskap eller bekymret for at det skal være altfor tid- og ressurskrevende.

Derfor tilbyr vi en oppstartspakke som raskt, rimelig og enkelt lar deg komme i gang ved hjelp av Power BI fra Microsoft, og som gir deg oversikt over hva du kan få til med egne selskapsdata.

BB2R3750

Din utviklingspartner

Er du nysgjerrig på hva innsikt og forretningsanalyse kan gjøre for din organisasjon? Vi viser deg gjerne mulighetene. Book en demo med en av våre dyktige rådgivere i skjemaet under.