Power Automate

Power Automate lar deg bygge automatiserte arbeidsflyter som effektiviserer og kvalitetssikrer håndtering av repeterende oppgaver.

Power_Automate

Automatisert arbeidsflyt

Alle organisasjoner har oppgaver som må utføres kontinuerlig, eller hendelser med repeterende ringvirkninger. Ofte håndteres disse av medarbeidere som har andre oppgaver de gjerne ville konsentrert seg om, og med kompetanse som kunne skapt mer verdi dersom de hadde hatt ledig kapasitet. I tillegg blir repeterende oppgaver gjerne kjedelige og lite inspirerende over tid, noe som kan gå utover trivsel og motivasjon.

Microsoft sin løsning på dette problemet er Power Automate. Ved hjelp av Power Automate kan man bygge automatiserte arbeidsflyter som effektiviserer og kvalitetssikrer håndteringen av repeterende oppgaver. Ved bruk av teknologien kan medarbeidere i hele organisasjonen sette opp sine egne arbeidsflyter og forenkle arbeidshverdagen for seg selv og andre. Det lavkodebaserte flytt-og-slipp-verktøyet og de mange forhåndsbygde koblingene, gjør at man kan benytte Power Automate uten tung IT-kompetanse, på tvers av systemer og til mange formål.

I verktøyet definerer og registrerer man sine egne regler, som deretter genererer bestemte aksjoner på bakgrunn av at visse hendelser har inntruffet og bestemte vilkår er oppfylt. På denne måten automatiseres manuelt arbeid og medarbeidere gis mer frihet til å konsentrere seg om oppgaver som krever menneskelig håndtering. Samtidig gir disse automatiserte arbeidsflytene organisasjonen trygghet på at manuelle feil ikke forekommer og at man er konsekvent i forretningsprosessene.

Verktøyet kan benyttes for å sette opp både skyflyter og skrivebordsflyter og kan benyttes for desktop, nett og mobil, avhengig av dine behov og prosesser. Arbeidsflytene kan også gjøres enda smartere ved å ta i bruk kunstig intelligens gjennom AI Builder. Denne funksjonaliteten lar deg forutse resultater og er utformet for å optimalisere forretningsprosesser.

  • Power_Automate

Power Automate har støtte for en rekke ulike produkter og tjenester fra Microsoft og kan med fordel kombineres med andre deler av Power Platform for å optimalisere tid spart for organisasjonen. I Innovit benytter vi også Power Automate sammen med SharePoint Online eller Dokumentarkiv, for å effektivisere prosesser knyttet til dokumenthåndtering, godkjenning og kvalitetssikring av informasjonsflyt.

Power Automate kan benyttes til å automatisere ulike forretningsprosesser, hente data fra et stort utvalg kilder og generere aktivitet på tvers av system. Verktøyet er godt egnet til å transformere eller flytte data mellom systemer etter en tidsplan, sende automatiserte påminnelser for forfalte oppgaver og mye mer.

Innovit bisto oss med automatiserte arbeidsflyter ved hjelp av Power Automate. Dette sparer oss for mye tid og repeterende oppgaver, samtidig som vi overholder nødvendige tidsfrister og informasjonsbehov hos brukerne våre.

Ola Engelsen - Risk Manager Verd Boligkreditt

Workshop

Kom i gang med Power Platform

Microsoft Power Platform er en allsidig plattform som lar deg analysere data, bygge løsninger, apper og chatroboter, automatisere prosesser og mye mer.

Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge dine behov, avdekke muligheter og utnytte det fulle potensialet som ligger i verktøyet.

Er du klar til å revolusjonere arbeidsflytene dine?

Power Automate er et kraftig verktøy som gjerne er inkludert i den eksisterende Microsoft-lisensen. Ønsker du å vite mer om hvordan du kan utnytte Power Automate og resten av Power Platformen i din organisasjon? Innovit er Microsoft Partner og ekspert på Power Automate. Vi hjelper deg gjerne i gang.

Interessert i Power Automate?

Book
demo