Power Apps

Power Apps gir mulighet til å utvikle profesjonelle forretningsapplikasjoner, uten å skrive en eneste kodelinje.

Power_Apps

Bygg apper uten å kode

De fleste bedrifter har manuelle og tidkrevende arbeidsprosesser, som kan være hemmende for effektiv informasjonsflyt og kontinuerlig kvalitetssikring. Heldigvis finnes det gode verktøy for å digitalisere disse, og en rekke andre tidkrevende aktiviteter.

Hos Microsoft er dette verktøyet Power Apps, som raskt og effektivt lar deg utvikle og videreutvikle profesjonelle forretningsapplikasjoner, uten å skrive en linje kode. På denne måten gir Power Apps alle medarbeidere mulighet til å lage apper som gjør arbeidshverdagen mer effektiv og øker produktiviteten.

Effektiviser din arbeidshverdag

Ved hjelp av Power Apps kan du bygge apper, tjenester og skjemaer som automatiserer manuelle prosesser og som kan hente data fra et bredt utvalg kilder. Dette gir muligheter for den enkelte, som tidligere var forbeholdt utviklere med tung kodekompetanse. Power Apps lar deg skreddersy løsninger tilpasset behovene i din organisasjon, uten å igangsette et omfattende utviklerprosjekt eller benytte en lite fleksibel hyllevare.

Ved å benytte Power Apps fremfor en standardisert tredjepartsløsning, sikrer du at applikasjonen passer inn i dine prosesser, istedenfor at du må tilpasse deg tredjepartens løsning. Dersom du benytter Microsoft sine tjenester fra før, kan Power Apps allerede være inkludert i lisensen din.

Power Apps har et intuitivt brukergrensesnitt, som hjelper deg med å bygge apper for ditt team eller hele organisasjonen. Applikasjonen kan integreres med data du allerede sitter på eller hente fra Microsoft sine innebygde koblinger. Applikasjonene kan utvikles for både nett og mobil, deles på tvers og tilpasses etter hvert som forretningen utvikler seg.

Organisasjoner benytter Power Apps til en rekke ulike formål, avhengig av deres spesifikke prosesser og aktiviteter. For eksempel kan man skreddersy selskapets egne løsninger for møtebooking, fraværsregistrering og -godkjenning. På denne måten kan man bidra til en enklere hverdag for alle medarbeidere, ved å å gjøre intern koordinering og arbeidsflyt raskere, enklere og kvalitetssikret. Power Apps egner seg også godt for prosesser knyttet til økonomi, man kan for eksempel forenkle budsjettering og utleggsregistrering.

Power Apps er også et utmerket verktøy for å definere og forenkle gode prosesser for avvikshåndtering, saksregistrering og andre forretningsprosesser som krever enkel informasjonsflyt og høy grad av kvalitetssikring. Her finnes det uendelige muligheter.

Skulle du trenge ytterligere skreddersøm av dine applikasjoner, bidrar vi også med applikasjonsutvikling i både .NET, Java og web. Vårt solide, senior utviklermiljø skreddersyr programvare tilpasset organisasjonens unike behov.

Workshop

Kom i gang med Power Platform

Microsoft Power Platform er en allsidig plattform som lar deg analysere data, bygge løsninger, apper og chatroboter, automatisere prosesser og mye mer.

Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge dine behov, avdekke muligheter og utnytte det fulle potensialet som ligger i verktøyet.

Klar for å effektivisere arbeidshverdagen?

Power Apps er en del av Microsoft Power Platform og kan med fordel kombineres med flere kraftfulle verktøy fra Microsoft. Ønsker du å vite mer om hvordan du kan utnytte Power Apps for dine prosesser og din organisasjon? Innovit er Microsoft Partner og hjelper deg gjerne i gang!

Interessert i Power Platform?

Book
demo