Intranett - et verktøy for teamarbeid

Legg til rette for sterke og produktive team på arbeidsplassen. Med et intranett kan du dele kunnskap, administrere innhold og samarbeide om viktige dokumenter på en enkel og oversiktlig måte.

Microsoft_Office_SharePoint

Samarbeid og deling

For å lykkes med digitalisering og tilpasse virksomheten for fremtidige teknologiske endringer, er effektive samarbeidsverktøy essensielt. Et intranett er et kraftig og brukervennlig verktøy som gjør det mulig å samarbeide på tvers av programmer og enheter.

Sikkerhet og pålitelighet med oss som partner

Ved å optimalisere forretningsprosesser, gjøre informasjon tilgjengelig og tilrettelegge for samarbeid, kan du holde deg i forkant av den digitale utviklingen. Effektivt teamarbeid krever verktøy som gjør det enkelt å samles om felles prosjekter og mål.

Vi hjelper deg med å tilpasse funksjoner og grensesnitt ved å utnytte potensialet i intranettet. Våre erfarne rådgivere og utviklere jobber sammen med dere for å skape skreddersydde løsninger basert på dine behov og ønsker.

Forsterket teamfølelse og økt effektivitet

Intranettet tilbyr en rekke muligheter og funksjoner som kan integreres med andre verktøy for å optimalisere bruken. Foruten å legge til rette for samarbeid og deling, bidrar intranettet til å styrke teamfølelsen, øke produktiviteten og redusere intern frustrasjon som følge av uorganiserte mappesystemer og manglende informasjonstilgang.

Smart, sikkert og effektivt

Et intranett er en samarbeidsplattform som legger til rette for smart, sikker og effektiv samhandling mellom kolleger, teammedlemmer og samarbeidspartnere. Hos Innovit vet vi at ineffektiv teknologi kan hindre produktivitet og samarbeid. Intranett gir hele organisasjonen få tilgang til nødvendige filer, uansett hvor man befinner seg. Intranettet gjør det enkelt å finne, dele og samarbeide om felles dokumenter – samtidig som alt lagres trygt i skyen.

Organisasjoner bruker intranett som et verktøy for samarbeid, dokumentarkiv og for å dele informasjon både internt og eksternt med kunder og samarbeidspartnere. Det mobile, intelligente intranettet engasjerer og informerer medarbeidere på tvers av hele organisasjonen, og skaper effektive og dynamiske områder for team, avdelinger eller prosjektgrupper.

I Innovit vet vi at uhensiktsmessig bruk av teknologi kan være hemmende for produktivitet og samarbeid. SharePoint er et kraftfullt verktøy som gjør digital samhandling enkelt på tvers av avdelinger og organisasjoner.

Kim Roar Sunde Hauge - Leder Samhandling

Hva er et intranett?

Kort fortalt er et intranett et verktøy for dokumenthåndtering som gir oversiktlig og strukturert tilgang til filer, muligheter for deling, samt effektivt søk og gjenfinning av dokumenter. Systemet har et enkelt administrasjonsgrensesnitt for originaldokumenter, som gjør det mulig å publisere dokumenter som .pdf før de gjøres tilgjengelige for organisasjonen. Du har også god kontroll over tilgangsstyring.

Intranettet har full versjonshistorikk og automatisk merking av dokumenter, noe som gjør det enkelt å benytte metadata for å finne korrekt fil. Medarbeidere kan også jobbe i samme dokument parallelt, noe som gjør digital samhandling effektivt og oversiktlig.

Utnytt potensialet

Visste du at intranettet lar deg opprette lister for innsamling og registrering av data for bedre struktur og kvalitetssikring, for eksempel i forbindelse med risiko- og avvikshåndtering? Denne funksjonaliteten bidrar til god kvalitetsstyring og internkontroll.

Det er også mulig å integrere intranettet med andre systemer, som for eksempel OneDrive og Teams, eller forbedre funksjonaliteten ytterligere ved å kombinere det med Microsoft Power Platform. Intranettet er et ideelt sted for hosting av Power Apps, og prosesser og arbeidsflyt kan automatiseres med Power Automate for å redusere manuell håndtering og tidsbruk. Slik frigjør man ansatte fra rutineoppgaver.

Vi hjelper deg i gang!

Uansett om intranettet er nytt for din organisasjon eller om du ønsker å optimalisere eksisterende bruk, kan vi hjelpe med oppsett og konfigurasjon. Du har kanskje informasjon som skal flyttes fra et annet system og må tilpasses datastrukturen i intranettet? Vi sørger for migrering av data fra eksisterende filservere eller andre systemer, sikrer at viktig informasjon ikke går tapt, og utarbeider en informasjonsarkitektur med en modell for metadata.

For å realisere potensialet i intranettet bistår vi også med integrasjoner, skreddersøm og tilpasninger, samt rådgivning, kursing og opplæring. For at organisasjonen skal få maksimalt utbytte av verktøyet, er det avgjørende at alle ansatte forstår hvordan intranettet brukes og hvilke muligheter det gir for å forenkle arbeidsdagen.

Intranettet er et kraftfullt verktøy for å dele informasjon, inkludere medarbeidere og forenkle arbeidsprosesser. Ønsker du å vite mer om hvordan din organisasjon kan utnytte intranettet og Microsoft 365? Innovit er Microsoft Partner og ekspert på intranett. La oss hjelpe dere i gang!

Spørsmål om SharePoint?

Ta
kontakt

Workshop

Utnytt mulighetene i Microsoft 365

Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge din nåsituasjon, avdekke utfordringer og utnytte det fulle potensialet som ligger i Microsoft 365.

Passer både for selskaper som benytter Microsoft plattformen i dag og ønsker å videreutvikle bruken, samt de som er i starten av sin digitale samhandlingsreise.