Dataanalyse

Dataanalyse med

Microsoft Fabric

Hva er Microsoft Fabric?

Microsoft Fabric er Microsofts nye samlede plattform for dataanalyse, med en rekke dataverktøy under samme paraply. Tenk på det som én enkelt løsning for å jobbe med data og levere innsikt, basert på data fra mange ulike kilder.

Microsoft Fabric klargjør bedrifter til å gå inn i en ny æra preget av kunstig intelligens, men basert på bedriftens egne data. Med Fabric blir arbeidet med data sømløst og analyser tilgjengelige for alle – ikke bare for dataingeniører.

Plattformen håndterer alt fra datainnhenting til datavitenskap, sanntidsanalyse og Business Intelligence. Det er en plattform som kombinerer ulike verktøy og teknologier i én integrert løsning. Du slipper separat lisensiering for systemer som Synapse, Data Factory og Power BI, da alle disse systemene nå inngår i Fabric.

Microsoft Fabric og AI

Azures OpenAI-tjeneste er integrert i Microsoft Fabric for å hjelpe brukere med å utnytte det fulle potensialet i dataene. Denne integrasjonen gjør det også mulig for utviklere å bruke kraften av generativ AI på egne data.

Siden Copilot også finnes i Microsoft Fabric, kan brukere som ikke er IT-personell benytte seg av samtalebasert språk til å:

  • Bygge maskinlæringsmodeller
  • Utvikle dataflyter
  • Generere kode
  • Visualisere resultater

Hvordan kan Innovit hjelpe

Med vår ekspertise rundt data og teknologiimplementering, kan vi bistå din bedrift med å komme i gang og dra nytte av Microsoft Fabric.

Kontakt oss