Kompetanse­heving for ansatte

Arbeidslivet er for mange preget av rask utvikling og endring, noe som gjør tilgang til kontinuerlig læring nødvendig. For bedrifter kan kompetanseheving av ansatte være helt avgjørende for å styrke konkurransekraften.

Innovit_Videocation

Dele kompetanse og erfaring

Arbeidslivet er for mange preget av rask utvikling og endring, noe som gjør tilgang til kontinuerlig læring nødvendig. For bedrifter kan kompetanseheving av ansatte være helt avgjørende for å styrke konkurransekraften.

I Innovit vet vi hvor viktig det er å holde seg oppdatert og tilegne seg mer kunnskap. Dette gir trivsel for de ansatte og kompetansen som skal til for å være en best mulig leverandør og samarbeidspartner for våre kunder. 

I tillegg til å tilegne oss ny, oppdatert kunnskap selv, ønsker vi gjerne å dele av den kunnskapen vi selv sitter på og være en bidragsyter. Derfor stiller vi nå våre egne eksperter tilgjengelig for andre gjennom Videocation, en digital plattform med kvalitetsinnhold til det norske markedet for kurs og kompetanseutvikling. Her kan bedrifter og privatpersoner abonnere på kunnskap. Ekspertene er valgt ut fordi de har en sterk faglig bakgrunn, solid yrkeserfaring og god formidlingsevne.

Kom i gang med Power BI

Å ha kontroll på dataene er viktigere enn noensinne, og da gjelder det å gjøre informasjon lett tilgjengelig for rett person på rett sted og til rett tid. Power BI er Microsofts Business Intelligence-verktøy, og kan hjelpe deg med hele prosessen fra innhenting av data til ferdig rapport. Power BI er ypperlig for å tilgjengeliggjøre, dele og samarbeide om viktig informasjon med det resultatet at du kan ta faktabaserte valg og beslutninger. 

Se Daniel Webb sitt kurs: Kom i gang med Power BI

I dette kurset bruker Daniel Power BI til å lage en salgsrapport basert på data fra en Excel-fil. Du vil lære deg de grunnleggende ferdighetene for å kunne lage dine egne rapporter i Power BI Desktop, samt få en oversikt over hele Power BI-økosystemet og hvordan ting henger sammen.