Information_security

Innovit ISO sertifisert innen

Kvalitet og sikkerhet

Kvalitet og sikkerhet har alltid vært viktig i Innovit. Vi forvalter personinformasjon og store verdier på vegne av våre kunder, og vi har derfor kontinuerlig fokus på dette.

ISO sertifisert

Et økende trusselnivå knyttet til sikkerhet og personvern gjør at systematisk arbeid med kvalitet og sikkerhet er en forutsetning for gode løsninger. Denne utfordringen ønsket vi å møte ved å implementere styringssystem for både informasjonssikkerhet og kvalitetsledelse. Arbeidet med ISO sertifisering har strømlinjeformet våre prosesser og satt et ytterligere fokus på kvalitet og sikkerhet gjennom hele vår organisasjon.

Kvalitetsledelse – ISO 9001

ISO 9001 er en del av den internasjonale standardserien ISO 9000, og setter kriteriene for et kvalitetsstyringssystem. Med prinsipper for kvalitetsstyring som inkluderer et sterkt kundefokus, prosesstilnærming og et mål om kontinuerlig forbedring, styrker ISO 9001 selskapers evne til å møte morgendagens krav og utfordringer.

Informasjonssikkerhet – ISO 27001

ISO 27001 er en internasjonal standard for implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet. Sertifisering i standarden gir en systematisk og prosessbasert tilnærming til kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet, både administrativt, fysisk og teknisk.

Arbeidet med sertifiseringen

Å oppnå sertifisering innen ISO 9001 og ISO 27001 er en omfattende prosess som involverer hele organisasjonen. Gjennom store deler av 2021 har Innovit har hatt et team på tre personer som har gjennomgått eksisterende rutiner, jobbet med opplæring, og satt opp et nytt ledelsessystem som baserer seg på standardene og samtidig er tilpasset Innovit som organisasjon. 

  • BB2R3703
Det har hele tiden vært fokus på å lage rutiner og prosesser som er nyttige, det har vært uaktuelt å legge inn noe fordi det ser bra ut. Alt skal ha en verdi for oss.

Øystein Aadland - Leder Applikasjon

Hva betyr sertifiseringen for kundene våre?

ISO sertifisering sikrer at Innovit har et godt system som kvalitetssikrer leveranser med hensyn til sikkerhet, personvern og kvalitet. Flere kunder har allerede kommet med tilbakemelding om at de er positiv til sertifiseringen. Den setter et kvalitetsstempel på systemer utviklet av Innovit. Dette er igjen veldig viktig overfor deres kunder.

Verdiskapende arbeid for hele selskapet

«Arbeidet med ISO sertifisering har vært veldig givende», sier Aadland. «Som selskap ser vi et betydelig økt fokus på det som er viktig i vårt arbeid. Forbedring av rutiner for hendelseshåndtering og oppfølging har gitt oss mye. Systematisk arbeid med risikovurdering av prosessene våre har samtidig gitt oss gode innspill på hva vi må jobbe mer med, noe som har medført umiddelbare og gode endringer. Fra et ledelsesperspektiv har dypdykk i systemsikring gitt et dypere innblikk i de sikkerhetsmessige farene for oss selv og våre kunder. Den systematiske måten å tenke risiko og prosess på har gitt selskapet en bedre oversikt over hva som må til for kontinuerlig å bli bedre.»

God samarbeids- og implementeringspartner

Rådgivningsselskapet Essentia AS har vært en tett samarbeidspartner gjennom prosjektet. Med et fokus på å ivareta en enkelhet som gjør at systemer og metoder fungere i praksis, har Essentia bidratt med kompetanse inn i prosesser og standarder. Videre har Innovit tatt i bruk kvalitetssystemet VIS. Det prosessbaserte verktøyet gjør at struktur og dokumentasjon i forhold til ledelsessystem, hendelseshåndtering, risikovurdering og asset-sikring er oversiktlig og lett tilgjengelig. Dette hjelper selskapet å holde oversikt, og å følge opp prosesser enkelt og effektivt samtidig som det ivaretar alle nødvendige krav.