Applikasjonsutvikling

Fra idé til MVP

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.

Workshop_applikasjon

2 x 1/2 dags workshop

Omfangsvurdering fra idé til MVP

Fra kr 22 000,-


Vi hjelper deg å definere hva din MVP bør inneholde og hvordan den kan fungere i din bedrift. Omfangsvurderingen du sitter igjen med vil bidra til å presentere og forankre ditt prosjekt eller din prototype, uavhengig av om ditt videre innsalg er internt i organisasjonen, til potensielle kunder eller investorer.

BOOK WORKSHOP

Workshop del 1: MVP – ½ dag

Definere business case

 • Hvilket problem løser vi?
 • Hva skal systemet gjøre?
 • Hvordan skal løsningen skape verdi for selskapet?

Definere MVP

 • Hva må til for å nå business case-målene?

Workshop del 2: Use case – ½ dag

Definere use case

 • Oversikt
 • Prioriteringer
 • Detaljering av oppgaver i prioritert use cases

Sluttrapport: Omfangsvurdering/kravspek

 • Konkretisere teknisk løsning, avdekke omfang, fallgruver og muligheter
 • Bidrar til å forankre, presentere og onboarde, uavhengig av om ditt videre innsalg er internt i organisasjonen, til kunder eller investorer

Leveransen inkluderer

 • Forberedelse til workshop relatert til kundens situasjon
 • Gjennomføring av to halvdags-workshoper med to eksperter fra Innovit
 • Fremstilling av omfangsvurdering/kravspek

Fra idé til MVP

Book workshop