Kick-start digitali­sering

Den teknologiske utviklingen skjer i et høyt tempo og virksomheters behov for digitalisering er i stadig endring.

Innovit rådgir rundt muligheter ved bruk av teknologi og bidrar til å realisere deres digitaliseringspotensiale. Uavhengig av om løsningen krever skreddersydd utvikling av programvare, utnyttelse av Microsoft 365 og Microsoft Power Platform eller rapportering og innsikt er vi din utviklingspartner.

Workshop_digitalisering

2 dagers workshop

Behov og muligheter

Fra kr 25 000,-


Smart utnyttelse av ny teknologi skaper konkurransekraft, samtidig er det sjelden man finner et system, en løsning eller en applikasjon som dekker alle digitale behov. Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge din nåsituasjon, avdekke utfordringer og definere muligheter for utvikling og effektivisering.

BOOK WORKSHOP

Innsiktsarbeid

 • Analyse av innsamlede resultat fra spørreundersøkelse tilsendt kunde i forkant av workshop

Workshop del 1

 • Kartlegge nåsituasjon
  • Eksisterende prosesser og løsninger
   • Hva fungerer tilfredsstillende
   • Hva er tungvint eller lite effektivt
   • Hva mangler?
  • Forbedringsbehov
   • Prosesser
   • System
   • Verktøy og/eller tjenester

Workshop del 2

 • Definere muligheter
  • Idémyldre muligheter
  • Bedre utnyttelse av eksisterende systemer
  • Behov for nye systemer eller løsninger
 • Sluttrapport videre anbefaling
  • Utarbeidelse av sluttrapport som definerer muligheter og anbefalt videre vei.

Pakken inkluderer

 • Forberedelse til workshop relatert til kundens situasjon
 • Gjennomføring av workshop med to eksperter fra Innovit
 • Sluttrapport med videre anbefalinger

Gjennomføring

Vi anbefaler at en representativ gruppe fra virksomheten deltar slik at man får avdekket så mye som mulig. Det kan f.eks. være en intern styringsgruppe som skal lede prosjektet fra start til slutt. Vi vil i forkant sende ut en spørreundersøkelse til deltakerne for å få best mulig underlag til workshopen. Avhengig av resultatet fra spørreundersøkelsen avgjør vi i fellesskap hvordan vi legger opp workshop for deres selskap. Alle deltakerne vil få informasjon om hvordan de bør forberede seg.

Kick-start digitalisering

Book workshop