Utnytt mulighetene i

Microsoft 365

Microsoft 365 har et bredt spekter av applikasjoner og løsninger som effektiviserer og forenkler digital samhandling for bedrifter. Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge din nåsituasjon, avdekke utfordringer og utnytte det fulle potensialet som ligger i Microsoft 365.

Workshop_Microsoft

1/2 dags workshop

Behovskartlegging


Som Microsoft Partner har vi spisskompetanse på Microsoft-teknologien og lang erfaring med implementering og tilpasninger av tjenestene som finnes. Enten du benytter Microsoft plattformen i dag og ønsker å videreutvikle bruken, eller du er i starten av din samhandlingsreise, er vi med som en rådgiver og sparringspartner.

BOOK WORKSHOP

Kartlegge nåsituasjon

Eksisterende prosesser og digitale tjenester

 • Hva fungerer tilfredsstillende?
 • Hva er tungvint eller lite effektivt?

Forbedringsbehov

 • Samhandling
 • Verktøy og/eller tjenester

Microsoft 365

 • Gjennomgang av mulighetene som ligger i Microsoft 365, SharePoint, Teams og Power Platform.

Sluttrapport videre anbefaling

 • Utarbeidelse av sluttrapport som definerer behovet og forutsetninger, samt anbefalt videre vei.

Leveransen inkluderer

 • Forberedelse til workshop relatert til kundens situasjon
 • Gjennomføring av workshop med to eksperter fra Innovit
 • Sluttrapport med videre anbefalinger

1/2 dags workshop

Potensiale og muligheter


Gjennomføring av workshop forutsetter at man allerede har gjennomført behovskartlegging og tar utgangspunkt i funn fra denne.

BOOK WORKSHOP

Definere muligheter for sikker og effektiv samhandling;

 • Microsoft 365
 • SharePoint
  • Intranett
  • Dokumenthåndtering
  • CRM & Prosjektstyring
 • Teams
 • Power Platform
  • Automatisering av manuelle oppgaver
  • Forretningsinterne apper
  • Rapportering og innsikt i egne data
 • Integrasjon

Sluttrapport videre anbefaling

 • Utarbeidelse av sluttrapport som definerer nåsituasjon, muligheter og anbefalt videre vei

Pakken inkluderer

 • Forberedelse til workshop relatert til kundens situasjon
 • Gjennomføring av workshop med to eksperter fra Innovit
 • Sluttrapport med videre anbefalinger

Utnytt mulighetene i Microsoft 365

Book workshop