Kom i gang med

Power BI

Uavhengig av om du jobber i et stort eller lite selskap, bruker du gjerne flere datasystemer i hverdagen. Disse fungerer ofte godt hver for seg, men mange synes det er vanskelig å se dataene i sammenheng og å få oversikt.

Workshop_Power-BI

Dine data visualisert

Alle selskaper med mer enn ett system og flere brukere, har nytte av å digitalisere på tvers og å få utnyttet potensialet i egne data. Har du for eksempel tatt i bruk et nytt ERP-system, kan du enkelt kombinere data derfra med data fra et separat CRM-system og få både større innsikt og økt beslutningsevne. Det blir også enklere å dele informasjon og samhandle når data samles, tilrettelegges og tilgjengeliggjøres.

Power BI

Dine data i Power BI


Mange vegrer seg for å gå i gang med innsikt, da de er usikre på om det er noe for deres selskap eller bekymret for at det skal være altfor tid- og ressurskrevende. Derfor tilbyr vi en oppstartspakke som raskt, rimelig og enkelt lar deg komme i gang ved hjelp av Power BI fra Microsoft, og som gir deg oversikt over hva du gjøre med egne selskapsdata. La oss vise deg hva du kan få til med dine data!

BOOK ANALYSE

Kartlegging

 • Vi kartlegger dine datakilder og gjør uttak av test-data

Analyse

 • Vi lager et utvalg rapporter for analyse av dine selskapsdata

Presentasjon og tilgang

 • Vi viser deg dine muligheter for datainnsikt
 • Du får tilgang til rapporter i Power BI sin egen onlinetjeneste

Pakken inkluderer

 • Inntil 10 timer bistand fra Innovits Business Intelligence-eksperter
  • Møte for å identifisere datakilder og gjøre datauttak
  • Produksjon av Power BI-rapport
   • Import av dine data
   • Datastruktur og kobling
   • Dataanalyse og visualisering av dine selskapsdata
 • Presentasjon
  • Tilgang til dashboard med egne data i Power BI sin onlinetjeneste

Som Microsoft Partner har vi spisskompetanse på Power BI og lang erfaring med implementering og tilpasning. Power BI lar deg samle dine data og skape innsikt og deling på tvers av systemer.

Kom i gang med Power BI

Book analyse