Kom i gang med

Power Platform

Med Microsoft sin Power Platform gir du medarbeiderne dine mulighet til å skape løsninger som fremmer virksomheten.

Workshop_power-platform

Vil du se hva Power Platform kan gjøre for deg?

Power Platform er en allsidig plattform, som lar deg analysere data, bygge løsninger, apper og chatroboter, automatisere prosesser og mye mer.

Som Microsoft Partner har vi spisskompetanse på Microsoft-teknologien og lang erfaring med implementering og tilpasninger av tjenestene som finnes. Enten du benytter Microsoft plattformen i dag og ønsker å videreutvikle bruk, eller du er klar for å komme i gang, er vi med som en rådgiver og sparringspartner.

1/2 - 1 dags workshop

Behov og muligheter


Power Platform er en allsidig plattform, som lar deg analysere data, bygge løsninger, apper og chatroboter, automatisere prosesser og mye mer. Utfordringen er gjerne å komme i gang eller optimalisere bruk. Gjennom våre workshoper hjelper vi deg å kartlegge dine behov, avdekke muligheter og utnytte det fulle potensialet som ligger i dette verktøyet.

BOOK WORKSHOP

Innsiktsarbeid

 • Analyse av innsamlede data fra kunde i forkant av workshop
 • Gjennomgang av nye data i etterkant av workshop

Workshop

 • Behov, ønsker og utfordringer
 • Muligheter
  • Hvilke muligheter finnes i Microsoft Power Platform
  • Automatisering av manuelle oppgaver
  • Forretningsinterne apper
  • Rapportering og innsikt i egne data
 • Identifisere tjenester som møter behov og løser utfordringer

Sluttrapport og videre anbefaling.

 • Utarbeidelse av sluttrapport som definerer behovet og forutsetninger, samt anbefalt vei videre.

Pakken inkluderer

 • Forberedelse til workshop relatert til kundens situasjon
 • Gjennomføring av workshop med to eksperter fra Innovit
 • Sluttrapport med videre anbefalinger

Gjennomføring

Vi anbefaler at en representativ gruppe fra virksomheten deltar slik at man får avdekket så mye som mulig. Det kan f.eks. være en intern styringsgruppe som skal lede prosjektet fra start til slutt. Vi vil i forkant sende ut en spørreundersøkelse til deltakerne for å få best mulig underlag til workshopen. Avhengig av resultatet fra spørreundersøkelsen går workshopen over enten en eller to halve dager (2x 3-4 timer). Alle deltakerne vil få informasjon om hvordan de bør forberede seg.

Kom i gang med Power Platform

Book workshop