Power BI

Data er en av vår tids største ressurser. Utfordringen er å klare å nyttiggjøre seg av den. Det er her Power BI kommer inn.

Hva er Power BI?

Microsoft Power BI er en samlebetegnelse på et utvalg av skybaserte verktøy hvor man kan samle, analysere og dele data fra en rekke kilder.

Power BI er svært brukervennlig. Det er en lav terskel for å lage nye rapporter og visualiseringer av nøkkeltall, og Power BI kan brukes på data fra alle områder; som regnskap, prosjekt, produksjon osv. Dette gjør at ansatte i alle deler av virksomheten enkelt kan nyttiggjøre seg av data. Med data lett tilgjengelig vil Power BI vil kunne være en pådriver for en datadrevet kultur der en tar faktabaserte beslutninger.

 

Power Bi illustrasjon

 

Power BI er et verktøy for «selvbetjent BI». Med det menes at brukerne blir mer selvgående og mindre avhengig av IT-ressurser enn det som har vært vanlig tidligere. Med Power BI er det også lett å dele sin innsikt og samarbeide. Der man før sendte Excel-rapporter rundt per epost eller la dem på en delt disk, kan en nå publisere en rapport til felles arbeidsområder i en skytjeneste: Power BI Service. Slik kan man på en enkel og  sikker måte dele dashbord og rapporter med kolleger.

Man kan abonnere på rapporter, lage bokmerker når man finner noe interessant og slå på varslinger om det er spesielle datapunkter man vil følge med på.

Data til rapporter i Power BI Service oppdateres automatisk og regelmessig.

 

Noen fordeler med Power BI

 • Det er enkelt å bruke og raskt å komme i gang med.
 • Kan brukes på mobil, nettbrett og PC.
 • Power BI har et intuitivt grensesnitt som gjør det langt mer brukervennlig og enkelt å navigere i enn i komplekse regneark.
 • Power BI takler store datamengder.
 • Varsler kan settes opp på KPIer for å holde brukerne oppdatert når noe skjer eller en terskel er overskredet.
 • Power BI tilbyr innebygde maskinlæringsfunksjoner. Disse brukes til å analysere data, identifisere trender og gi prediksjoner.
 • Q&A - i Power BI kan brukeren bruke vanlig språk for å spørre og få svar i form av nye grafer eller tabeller. Dette er nyttig når en har et konkret spørsmål til dataene, eller når en har begrenset kjennskap til tallene bak en rapport. Det er også nyttig fordi en ikke trenger å forhåndslage grafer og tabeller på alle sammenhenger.
 • Power BI er skybasert og nye funksjoner utvikles fortløpende.
 • Power BI kan kobles til en rekke datakilder, fra grunnleggende Excel-regneark til databaser, og både skybaserte og lokale applikasjoner. I tillegg tilbyr Microsoft ferdige integrasjoner mot en rekke systemer i tillegg til sine egne verktøy som Office365 og Dynamics 365.
 • Sikkerheten er godt ivaretatt. Power BI sørger sikker håndtering av data, og tilbyr tilgangskontroll på flere nivåer.

 

Power BI lisensiering

 • Power BI Free gjør deg i stand til å helt gratis bruke Power BI Desktop til å koble til datakilder og lage rapporter til eget bruk.
 • Power BI Pro gir for en lav pris pr. bruker pr. måned mulighet for å dele de rapportene man publiserer med andre Power BI Pro-brukere via Power BI Servicen.
 • Power BI Premium gjør at man ikke trenger å ha enkeltlisenser men kan ha ubegrenset antall brukere, samt at man får adgang til ekstra funksjonalitet.

 

Hvordan komme i gang

I Innovit Innsikt er vi eksperter på Power BI og kan både rådgi og ivareta hele data-prosessen; fra behovsanalyse og løsningsdesign, til implementasjon, testing og forvaltning.

Interessert i å få vite mer om hvordan du kan komme i gang og hvordan vi kan bistå? Fyll ut kontaktskjema nedenfor!

Book demo

Vil du vite mer om hvilke muligheter Power BI kan skape for din bedrift?
Book en uforpliktende presentasjon.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.