Matbestilling gjennom app:

Slik gjorde vi hverdagen litt enklere for ansatte i Helse Bergen

En tidkrevende og tungvint måte å bestille mat på var utgangspunktet da Helse Bergen ba oss om hjelp. Ville det være mulig å lage en app som kunne automatisere hele prosessen? Med Power Plattform fikk vi raskt en løsning på oppgaven.

Utfordring

Å automatisere tjenester er ikke en ukjent utfordring for oss. Over tid har vi utviklet metoder og strategier som gjør det mulig å få dette til på en effektiv og fleksibel måte. For det hender ofte at kundene våre ønsker en løsning på plass innen svært kort tid, men er det mulig å utvikle en løsning allerede samme dag? Vi tok utfordringen på strak arm og besluttet raskt at Microsoft Power Plattform, et lavkodeverktøy, var det riktige valget.

For å bygge en ny løsning som kan gjøre matbestillingen enklere for de ansatte ved Bjørgvin DPS måtte vi vite mer om hva de hadde behov for og hvordan vi kunne bygge funksjoner som ville gjøre det både enklere og mer tidsbesparende. Bjørgvin DPS er en institusjon bestående av mange ansatte med ulike tekniske ferdigheter. For at løsningen ikke skulle bli unødvendig komplisert og for å sikre hurtige avklaringer, samt at kunden fikk eierskap og riktig forståelse av løsningen, valgte vi å la utvikler sitte sammen med kunden fra starten av.

Utgangspunkt

I de fleste virksomheter er det ofte mange arbeidsoppgaver som gjøres i tillegg til faglige roller. Å bestille mat til de ulike seksjonene hos Bjørgvin DPS er en viktig og nødvendig del av arbeidsdagen. Men når denne oppgaven blir unødvendig komplisert, tidkrevende og tungvint, er det på tide å gjøre noe med det. Det gamle systemet var vanskelig å bruke og det kunne lett oppstå feil og mangler i bestillingen. Helse Bergen tok derfor kontakt med oss for å se om det var mulig å bygge noe bedre.

Løsning

Fordelen med Power Plattform er at du raskt og enkelt kan få opp en løsning som fungerer, uten å måtte programmere fra bunnen av. Ved å sette sammen ulike komponenter og koble dem sammen er det mulig å lage en rekke brukervennlige funksjoner. Dette er også en trygg og stabil løsning hvor Microsoft står for all funksjonalitet og lagring. Det betyr også at du slipper mye vedlikehold. Etter hvert er det mulig å bygge på komponentene og lage en mer avansert applikasjon.

Løsningen ble derfor å lage et skjema hvor de som har de nødvendige rettighetene enkelt kan legge inn varer til bestilling av mat. Med fokus på brukervennlighet og god funksjonalitet, er dette en langt enklere, tryggere og mer effektiv løsning enn tidligere.

Noen ganger krever prosjekter tunge og kompliserte systemer og integrasjoner for å fungere. Andre ganger, som i dette tilfellet, kan løsninger skapes ut fra én enkel idé om å gjøre hverdagen litt enklere.

Appen fungerer veldig bra, og vi har ingen ønsker om endring eller feilmeldinger. Den er intuitiv og lett å bruke. Vi er svært fornøyd med prosessen og samarbeidet med Innovit, spesielt deres fleksibilitet og tilgjengelighet.

Sadique Hasan, Rådgiver/ansvarlig for prosjektet ved Bjørgvin distriktspsykiatriske senter