Tilgjengelighetserklæring eApply

Alle skal ha like muligheter til å bruke eApply-løsningen vår. Innovit har som mål å gjøre innholdet tilgjengelig for alle brukere hvor det er teknologisk mulig. Løsningen er under kontinuerlig utvikling og er testet internt opp mot gjeldene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for offentlig sektor.

Tilgjengelighet av løsningen

eApply-løsningen er i delvis samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Løsningen presenterer elementer konsekvent og har dermed en meningsfull rekkefølge, og en konsekvent navigasjonsstruktur. Skjema gir brukere mulighet til å angre innsending og rette opp i feil under utfylling. Dette er særlig viktig ettersom løsningen muliggjør søknader for økonomiske tilskudd.

Av 48 krav har vi 7 som ikke er tilfredsstilt og 10 som ikke er relevante for løsningen.

Målet er at eApply skal tilfredsstille alle minstekravene til WCAG 2.0 og WCAG 2.1, og at videre utvikling skal gjøres i tråd med kravene.

  • Forbedre navigasjon og synlig fokus for tastaturbrukere
  • Forbedre løsningens kompatibilitet ved forstørring
  • Forbedre inndatafelt

Status

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.

Innovit kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på eApply slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, ifølge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

1.1 Tekstalternativer

Beskrivelse av retningslinje: Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Det er enkelte knapper i løsningen som ikke har tilgjengelig navn. Dette kan føre til forvirring hos brukere med IKT-hjelpemidler.

1.3 Mulig å tilpasse

Beskrivelse av retningslinje: Lag innhold som kan presenteres på forskjellige måter uten at informasjon eller struktur går tapt

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Enkelte steder i løsningen er ikke ledetekst koblet til inndatafelt. Dette kan føre til forvirring hos brukere med IKT-hjelpemidler. Vi skal bytte teknologien som brukes og utbedringer vil implementeres når teknologibytte er ferdigstilt.

1.4 Mulig å skille fra hverandre

Beskrivelse av retningslinje: Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille forgrunnen fra bakgrunnen.

1.4.4. Endring av tekststørrelse

Dersom brukeren forstørrer siden med 200% vil deler av navigasjonsmenyen bli overlappet av footeren. Brukere med dette behovet vil ikke kunne se og bruke deler av innholdet i menyen.

1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow)

Ved 400% zoom vil listen for profilalternativer i hamburgermenyen havne utenfor presentasjonsrammen. Brukere med dette behovet vil ikke kunne se og bruke deler av innholdet i listen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

2.1 Tilgjengelig med tastatur

Beskrivelse av retningslinje: Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.

2.1.1 Tastatur

Deler av innholdet i løsningen kan ikke nås med tastatur. Brukere avhengig av tastaturnavigering vil ikke kunne betjene enkelte funksjonaliteter i løsningen.

2.4 Navigerbar

Beskrivelse av retningslinje: Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.

2.4.1. Hoppe over blokker

Det er enkelte steder i løsningen hvor funksjonaliteten for å hoppe over blokker ikke fungerer. Brukere som betjener slik funksjonalitet, blir nødt til å navigere gjennom repeterende innhold.

2.4.7. Synlig fokus

Enkelte elementer får ikke synlig fokus ved tastaturnavigasjon. Dette gjør det vanskelig for brukere med tastatur å se hvor de er på siden, og kan forårsake at brukere aktiverer uønsket funksjonalitet.

Oppdatert dato 06.06.2024