eRequest

eRequest er en saksbehandlingsløsning for felles mottak og behandling av henvendelser per epost, kundeportal, telefon og/eller via skjema. Brukerne kan agere raskt, samhandle, følge status og gjenfinne informasjonen raskt og effektivt.

Slik får du en effektiv behandling av kundehenvendelser

eRequest er svært fleksibel og kan tas i bruk som den er, eller den kan tilpasses kunden dersom det er behov for det. Videre kan eRequest integreres med kundens eksisterende løsninger som tilgangskontroll og arkiv. For selskaper med er stort antall henvendelser fra kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, vil det dermed være betydelige administrative besparelser forbundet med å ta i bruk en profesjonell løsning som eRequest.

Effektivisering

 • Henvendelser kategoriseres automatisk der det er mulig
 • Henvendelser som kommer via telefon kan registreres av kundebehandler gjennom et tilpasset skjema.
 • Filtrering og innstillinger kan tilpasses den enkelte saksbehandler
 • Svarmaler sørger for effektiv og enhetlig håndtering av utgående epost. Saksinformasjon kan flettes inn i svaret.
 • Kraftig søk

Samhandling

 • Saksflyter effektiviserer og kvalitetssikrer sakshåndteringen
 • Saksbehandler håndterer saken selv eller tildele eller samhandle med annen saksbehandler
 • Arbeidsflyter for saksbehandling konfigureres

Skjemaløsning

 • eRequest inneholder en modul for skjemahåndtring. En skjemabygger gjør det mulig å konfigure et eller flere skjema som automatisk publiseres på virksomhetens nettside. Skjemaene kan settes opp som veiledere, dvs. at de er hjelper brukeren gjennom utfylling av skjema, opplasting av vedlegg osv.
 • Gjennom bruk av skjema i en servicedesk-løsning for en eller flere typer henvendelser kan en oppnå effektivisering ved at innholdet er strukturert og at de inneholder all nødvendig informasjon. Saksbehandler vil i mindre grad måtte etterspørre ytterligere informasjon fra kunden

Grafisk oppsett av saksflyt

 • I eRequest konfigureres saksflyten slik at den passer virksomhetens behov.
 • Egne saksflyter kan settes opp for forskjellige typer henvendelser

Kundeportal

 • Kundeportalen gir mulighet for forenklet korrespondanse med kundene
 • Kunden kan registrere og ha oversikt over status i saker

eRequest er web basert med et svært brukervennlig universelt utformet grensesnitt. Design og layout kan tilpasses den enkelte kundes grafiske profil. For kunder med krav til arkivering av korrespondanse gir det stor effektiviseringsgevinst å sette opp en arkivintegrasjon. Løsningen er tidligere integrert med NOARK arkivsystemene ePhorte, P360 og Acos websak. En åpen og fleksibel arkitektur gir muligheter for tilpasning av funksjonalitet til den enkelte kunde.

I eRequest er det en egen modul for statistikk og rapportering. Her gis oversikt over antall saker innenfor hver kategori, svartider, etc.

 

Drift og forvaltning

eRequest tilbys som en skytjeneste. Innovit benytter Microsoft Azure som hostingplattform.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.