Smart læreportal

TV 2 Skole driver læremiddelportalen Elevkanalen. I portalen finner man levende, aktuelt, tilpasset og relevant innhold med daglige og ukentlige nyhetssendinger på flere språk og nivå.

Case_TV2_Elevkanalen

TV2 Skole

Ambisjonen bak Elevkanalen er å utvikle læremidlenes svar på Spotify. Flere tusen skolebarn over hele Norge benytter løsningen for læring, hver eneste dag. For å gjøre informasjon og funksjonalitet lett tilgjengelig for barn, unge og voksne under utdanning, er TV 2 Skole avhengig av at plattformen har et brukervennlig grensesnitt og videreutvikles etter behov. Innovit har siden 2015 bistått TV 2 Skole med utvikling og videreutvikling av portalens smarte løsninger og brukergrensesnitt.

TV 2 Skole - Elevkanalen

Elevkanalen er en nyskapende læremiddelportal med nettbaserte nyheter og aktuelle læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæring. Plattformen leverer variert undervisning med et stort utvalg filmer, quizer, e-bøker, læringsstier, Kahoot, spill og oppgaver tilpasset målgruppen. Med innhold fra TV 2 Skole og 40 andre organisasjoner og mediehus møter eleven innhold fra flere kilder, knyttet opp mot kompetansemål i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Utfordring

TV 2 Skole leverte opprinnelig en SharePoint-løsning ut mot brukerne. På bakgrunn av høye lisenskostnader og lite fleksibilitet for tilpasninger, ønsket de å bytte ut løsningen med noe mer moderne. Det var behov for et publiseringsverktøy som så bra ut for brukerne, var lett å tilpasse og enkelt å bruke for redaktørene. Den ønskede løsningen var avansert, men brukervennligheten skulle være på topp ettersom Elevkanalen har en krevende målgruppe, som er utfordrende å nå og vant til gode digitale tjenester.

Hva gjorde vi?

Det fantes ikke lignende læreportaler av typen TV 2 Skole ønsket å lage, så arbeidet startet fra scratch. Innovit skreddersydde en smart og brukervennlig portalløsning for kundesider og et publiseringssystem ved hjelp av plattformen Microsoft.NET. Det ble tilrettelagt for integrasjon mot andre publiseringssystem for å hente ut og synkronisere innhold til elevkanalen.no, blant annet mot NDLAs publiseringssystem og EPiServer. Etter lansering har tilbakemeldingene vært veldig gode fra brukerne og portalen opplever stor vekst.

Elevkanalen.no er blitt veldig bra, den er vi stolt av. Det er raskt og enkelt å legge inn saker, publisere og endre for oss redaktører. Innovit sørger for at vi har kontinuerlig drift, at portalen utvikler seg og nye tjenester blir lagt til når vi spør.

Trond Rødvik - TV 2 Skole

Videreutvikling

I løpet av årene siden 2015, har Innovit bidratt med å videreutvikle portalen, med utvidelser og ny funksjonalitet. Ytterligere spesialløsninger har kommet til, for eksempel maskinoversettelse av bokmål og nynorsk via NTB sin oversettelsestjeneste og Tekst til Tale via Googles «Text to speech» API. Kommunikasjon, sikkerhet og tilgjengelighet står i sentrum for hele nettstedet, og det er laget et eget grensesnitt for brukere med spesielle behov som bryterstyring og øyestyring. I tillegg har vi sørget for at elevkanalen.no er integrert mot Feide for sikker innlogging.

Målgruppens ønske om varierte læringsmetoder har også vært sentralt for videreutvikling. Det er lagt til støtte for oppretting og visning av Kahoots, integrasjon mot TAO for å opprette quizer og oppgaver i standard format (QTI), samt animasjoner og enkle pedagogiske spill for de yngste elevgruppene.

Skreddersydde applikasjoner er et kraftfullt verktøy i realiseringen av gode ideer og brukervennlige løsninger. La oss vise deg hvordan du kan benytte deg av digital skreddersøm.

Workshop

Fra idé til MVP

Kom i gang med apputvikling!

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.