Case_Verd_Boligkreditt

Digital kommunikasjon på tvers

Som liten organisasjon med mange eiere og brukere, har Verd Boligkreditt behov for effektiv og strukturert kommunikasjonsflyt på tvers av organisasjoner. I tillegg opererer selskapet i en bransje som har strenge reguleringer og krav til konfidensialitet og punktlighet.

Verd Boligkreditt

Verd Boligkreditt sin samfunnsoppgave er å skaffe banker rimelig finansiering, slik at folk kan få så gode renter som mulig. En avgjørende faktor i dette arbeidet er å sikre god og sikker informasjonsflyt mellom selskapet og bankene de jobber med. Innovit ble hentet inn for å hjelpe selskapet med å forbedre digital samhandling med bankene.

Prosjektet resulterte i en ny kommunikasjonsplattform, som gir Verd Boligkreditt mulighet til å utveksle konfidensiell informasjon med sine eiere og brukere, på en enkel og sikker måte. Prosjektet sikret også at Verd Boligkreditt effektivt utnytter sine eksisterende lisenser hos Microsoft.

Om selskapet

Verd Boligkreditt er et felleseid boligkredittselskap med 19 eierbanker, som er etablert for å tilby eierbankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån. Selskapet har konsesjon som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Dette gjør at også mindre sparebanker får mulighet til å ta opp konkurransen med langt større aktører som allerede har slike kredittforetak på plass. På denne måten sikrer Verd Boligkreditt at kundene gjennom sine lokale sparebanker får konkurransedyktige vilkår på boliglånene sine.

Utfordring

Som liten organisasjon med mange eiere og brukere, har Verd Boligkreditt behov for effektiv og strukturert kommunikasjonsflyt. I tillegg opererer selskapet i en bransje som har strenge reguleringer og krav til konfidensialitet og punktlighet.

Innovit ble hentet inn for å skape en strukturert, sikker og effektiv kommunikasjonsflyt mellom selskapet, eiere og brukere.

Hva gjorde vi?

På bakgrunn av kundens behov for ekstern informasjonsdeling samt krav til struktur og punktlighet, benyttet vi SharePoint Online som grunnlag for ekstern kommunikasjon. Både Verd Boligkreditt og bankene benytter Microsoft SharePoint som programvareverktøy for samarbeid og verktøyet kunne dermed tilpasses kommunikasjon på tvers av organisasjonene.

Deler av Microsoft sin Power Platform ble også benyttet i prosjektet, da vi automatiserte prosesser knyttet til kvalitetssikring ved bruk av Power Automate. Vi opprettet automatiserte arbeidsflyter for å strukturere dialogen mellom Verd Boligkreditt og bankene. På denne måten ble informasjon som selskapet opprettet på sitt eget intranett, automatisk distribuert til bankene. Arbeidsflyten sikrer at ønsket informasjon, både avtaler, nyhetsbrev og renteinformasjon, går ut til alle bankene samtidig og i henhold til spesifiserte tidspunkt som Verd Boligkreditt må forholde seg til.

Power Automate var en god løsning for kunden, ettersom vi kunne effektivisere etablerte prosesser ved bruk av Microsofts low-code teknologi og dermed slapp å benytte en kostbar tredjepartsløsning. Ved å benytte både SharePoint Online og Power Platform, utnyttet kunden eksisterende lisenser hos Microsoft for å automatisere interne prosesser.

Innovit er en selvgående samarbeidspartner, som er trivelige å jobbe med og har levert i henhold til våre spesifikasjoner.

Ola Engelsen – Risk Manager Verd Boligkreditt

Vil du vite hvordan din bedrift kan samarbeide mer effektivt digitalt?

I Innovit er vi Microsoft Partner og eksperter på Microsoft 365, SharePoint og Power Platform. Vi hjelper deg å kartlegge ditt behov, rådgir om informasjonsarkitektur og gjennomfører oppsett, migrering, verifisering og kvalitetssikring av dine digitale samhandlingssystem. Vi kan også bistå med å automatisere repeterende prosesser for å bidra til en mer effektiv arbeidshverdag.

Spørsmål om digital samhandling?

Ta kontakt