Sharing by Milla Says

Digitale tjenester som skaper inkludering og mestringsfølelse.

Milla-Says-Case

Milla Says

Milla Says AS er en gründerbedrift som leverer IT-programmer til barn, unge og voksne med forsinket eller manglende talespråk. Plattformen har som mål å forbedre kommunikasjon for de med taleutfordringer som kommuniserer med Tegn Til Tale, ved å skape nettverk som samhandler rundt tegnbruker. Innovit ble engasjert for å stabilisere, fornye og forenkle eksisterende IT-systemer.

Om selskapet

Milla Says ble etablert i 2015 og har som formål å utvikle digitale løsninger som løfter barn, unge og voksne med manglende eller begrenset verbal tale til å kunne ha en god kommunikasjon med de rundt seg. Gründer Aleksander Helmersberg fikk i 2011 datteren Milla, som ble født med forsinket verbal tale.

For å sikre at datteren, og andre med henne, kan forstå og gjøre seg forstått i kommunikasjon med andre, etablerte Aleksander Milla Says med mål om å skape bedre inkludering og mestringsfølelse, samt tilrettelegge for at alle kan få gode språkmiljø.

Utfordring

Som flere andre selskaper, outsourcet Milla Says opprinnelig sine IT-løsninger til utlandet, med formål om å begrense kostnader. Dette viste seg å medføre flere utfordringer for gründerbedriften. IT-systemene var ofte ustabile og selskapet var mange kilometer og tidsoner unna leverandøren, noe som medførte at kommunikasjon var utfordrende og problemer ikke ble løst.

Her hjemme ble brukerne stadig mer misfornøyd med løsningens mangler og ustabile funksjonalitet. Samtidig ble outsourcingen, som var ment å være et tiltak for kostnadsbesparelse, stadig en mer usikker og kostbar affære, og til hinder for selskapets verdiskaping.

Beslutningen ble tatt om å ta IT-utviklingen hjem til Norge. Her ble Innovit hentet inn for å bidra med å stabilisere og utbedre kommunikasjonsplattformen, for å sikre gode tjenester til brukere med forsinket og manglende talespråk.

Hva gjorde vi?

Innovit sin viktigste oppgave var å sikre stabilitet og oppetid for kommunikasjonshjelpemiddelet Sharing by Milla Says, samt sørge for at løsningen ville fungere for brukere på både kort og lengre sikt.

Systemet er en kompleks applikasjon som er delt i tre hoveddeler. Et ASP.NET web API ligger i bunn av systemet og leverer data til en webapplikasjon skrevet i Angular, samt mobilapplikasjonene for iOS og Android skrevet i NativeScript.

Vi tok utgangspunkt i løsningen som var utarbeidet og gjennomførte en grundig analyse av applikasjonen for å identifisere feilsituasjoner, for deretter å utbedre disse. Deler av applikasjonen hadde arkitekturmessige feil, spesielt med hensyn til stabilitet og feilhåndtering. For å sikre at løsningen presterte som den skulle, byttet vi også ut ustabile komponenter.

Vi tabbet oss litt ut der i jakten på å spare penger. Litt typisk oss gründere. Men det ordnet seg da Innovit kom på banen.

Aleksander Helmersberg - Gründer Milla Says

I prosjektet fokuserte vi på å avdekke brukerens og selskapets behov for funksjonalitet og stabilitet i løsningen. Vi fornyet og forenklet løsningen og sørger løpende for at den fungerer som den skal. I dag leverer Milla Says sin Digitale Kommunikasjonspakke via NAV sin hjelpemiddelsentral til brukere i alle aldre over hele Norge.

Digitale tjenester kan tilrettelegge for en enklere hverdag for mange, realisere gode gründerideer og forbedre effektivitet i arbeidshverdagen. For Innovit har det vært givende å kunne hjelpe Milla Says å jobbe mot deres beundringsverdige målsettinger. Vårt applikasjonsteam er alltid klare for å utvikle eller videreutvikle skreddersydde tjenester, tilpasset brukernes behov.

Vil du vite mer om hvordan Innovit kan bidra til å realisere dine ambisjoner?

Workshop

Fra idé til MVP

Kom i gang med apputvikling!

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.