Tidlig diag­nose redder liv

ScreenCancers skreddersydde IT-løsning, SC Navigator, benyttes over store deler av Europa for å avdekke ulike former for kreft i tidlig stadium.

Case_Screen_Canser

ScreenCancer

Statistikk viser at 1 av 2 nordmenn får diagnosen kreft i løpet av sin levetid. Dersom man avdekker sykdommen tidlig, viser forskning at kroppen har lettere for å tåle behandling og at sjansen er større for å overleve.

Selskapet ScreenCancer leverer tjenester innen kreftscreening til privatkunder og bedrifter, for å bidra til å redde liv gjennom tidlig diagnose. Deres skreddersydde IT-løsning, SC Navigator, benyttes over store deler av Europa for å avdekke ulike former for kreft i tidlig stadium. ScreenCancer engasjerte Innovit for å utvikle SC Navigator og sikre kontinuerlig videreutvikling for å dekke markedets behov.

Om selskapet

ScreenCancer AS ble etablert høsten 2007 og leverer helsetjenester i Norge, Sverige, England, Irland og Frankrike. Selskapets visjon er å redde liv ved å tilby ulike former for kreftscreening til bedrifter og privatpersoner. Formålet er å avdekke tidlig diagnose. ScreenCancers bedriftskonsept skreddersys til brukerne og kan inneholde risikoprofilering og eventuelle screeningtester for ulike krefttyper. For privatpersoner jobber ScreenCancer med å skape et lavterskeltilbud for kreftscreening, hovedsakelig gjennom samarbeid med Boots Apotek over hele landet.

Utfordring

Som mange andre bedrifter, hadde ScreenCancer valgt en teknisk hyllevare for å ta sitt produkt til markedet. Standardløsningen var ikke ideell for selskapet, da den manglet viktig funksjonalitet og tilstrekkelig fleksibilitet for ulike distribusjonskanaler og kundebehov. Dette hadde resultert i flere lappeteppe-løsninger som reduserte brukervennlighet og effektivitet for brukeren, og medførte at løsningen opplevdes utdatert. I tillegg var den kostbar for selskapet.

ScreenCancer trengte en skreddersydd løsning for å støtte opp om levering av tjenester til store deler av Europa. Innovit sin applikasjonsavdeling ble hentet inn for å utvikle ny og spesialtilpasset løsning.

  • mette-Screencancer
Innovit har vært veldig flinke til å pushe oss til å se fremtidige utfordringer – ikke bare løse problemer i nåtid. Innovit er faglig dyktige, og eksperter på Microsoft.NET. Det setter vi, og garantert våre kunder, veldig pris på.

Mette Valeur - Daglig leder ScreenCancer

Hva gjorde vi?

Den nødvendige funksjonaliteten krevde en funksjonell og kundevennlig løsning, laget for fremtidige utfordringer og vekst. Innovit utviklet en spesialtilpasset Microsoft.NET-løsning basert på sin erfaring om programmering og forretningsprosesser og ScreenCancers behovsbeskrivelse. Løsningen er enkel å bruke og svært kundevennlig. I tillegg utviklet vi en unik kameraprogramvare til et egenprodusert dermatoskopisk kamera. Innovit er også involvert i utvikling av flere løsninger for gruppen DeepXHealth som ScreenCancer er en del av.

SC Navigator benyttes i dag i flere land, og responsen har vært veldig god. Microsoft.NET-løsningen gjør ScreenCancer i stand til å levere sine tjenester til bedrifter og privatpersoner på en enkel og effektiv måte.

Vi bistår ScreenCancer kontinuerlig med å forbedre løsningen etter hvert som behovene endrer seg. Jo tidligere diagnose kan bli gitt, jo mindre belastende blir behandlingen for kroppen, og jo større sannsynlighet har pasienten for å overleve, samtidig som kortere sykefravær reduserer samfunnets kostnader.

Vil du vite mer om hvordan din leveranse kan forbedres med skreddersydde applikasjoner?

Workshop

Fra idé til MVP

Kom i gang med apputvikling!

Trenger du hjelp til å identifisere, definere og spesifisere en MVP?

Enten du skal presentere prosjektet internt eller gjøre et viktig innsalg overfor kunder eller investorer, vil denne workshopen hjelpe deg å definere hva som skal til for å gå fra idé til MVP.