En trygg og effektiv havn

For å bidra til en mer effektiv hverdag for de havneansatte, utviklet Innovit en bedriftsintern app og nytt dokumentsenter knyttet mot SharePoint.

Case_Bergen_Havn

Bergen Havn

Bergen Havn AS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport, og å legge til rette for en effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havnen. Selskapet har et overordnet mål om å sikre havnens evne til solid og lønnsom økonomi gjennom profesjonell og aktiv drift og utvikling. For å kunne levere på dette, er selskapet avhengig av gode og stabile rutiner, effektiv virksomhetsstyring og gode arbeidsverktøy for sine medarbeidere. For å bidra til en mer effektiv hverdag for de havneansatte, utviklet Innovit en bedriftsintern app og nytt dokumentsenter knyttet mot SharePoint.

Om selskapet

Bergen Havn er Vestlandets viktigste knutepunkt og har i mange hundre år vært byens kjerne for handel, fiskeri, petroleumsvirksomhet, skipsteknologi, cruiseturisme og havbruk. Bergen Havn skal være internasjonal, fremtidsrettet og bærekraftig og er i dag Norges nest største havn, samt en av de største cruisehavnene i Nord-Europa. Selskapets viktigste oppgaver er å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og å drifte og utvikle attraktive havner i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.

Utfordring

Bergen Havns omfattende samfunnsoppdrag innebærer at en rekke prosesser og oppgaver må håndteres, kvalitetssikres og dokumenteres hver eneste dag. Før Innovit ble hentet inn, måtte medarbeiderne i bedriften daglig innom en rekke fagsystemer for å håndtere sine oppgaver. Samhandling rundt dokumentdeling, avviksrapportering, CRM-systemer, prosjektstyring, internkommunikasjon, målstyring/beslutningsstøtte med mer, var fragmentert og fordelt over flere systemer som ikke snakket optimalt sammen.

Samtidig jobbet majoriteten av selskapets medarbeidere utendørs, uten tilgang til datamaskin. For Bergen Havn var det dermed viktig at sentrale kvalitetsverktøy ble tilgjengelige for medarbeidernes mobile enheter, slik at de kunne ha tilgang til blant annet selskapets fagsystemer, uansett hvor de befant seg.

Bergen Havn hadde behov for å forenkle arbeidshverdagen slik at alle medarbeidere fikk mer kontroll og bedre verktøy for kvalitetssikring. Selskapet ønsket blant annet å få utviklet en app hvor medarbeidere kunne føre inn avvik og driftsendringer, og som kunne benyttes til tjenesteutvikling «live» ute på havneområdet.

Microsoft sine løsninger var allerede tatt i bruk av selskapet, men organisasjonen manglet kompetanse og erfaring til å utnytte løsningene optimalt. Etter å ha mottatt forslag fra flere tilbydere, falt valget av samarbeidspartner på Innovit.

Hva gjorde vi?

Innovit utviklet og produksjonsatt en bedriftsintern app knyttet mot SharePoint, på under et halvt år. App-løsningen ble utviklet i Power Apps, en av tjenestene i Microsoft sin Power Platform. Via løsningen kan alle havneansatte se 3D-tegninger av bygningene de har ansvar for, få tilgang til fagsystemene og kan rapportere inn avvik og andre hendelser som oppdateres kontinuerlig.

Appen har vært til stor tidsbesparelse for de fleste medarbeiderne i Bergen Havn, som nå kun trenger denne appen som arbeidsverktøy i hverdagen. I utviklingsarbeidet ble det lagt vekt på at løsningen skulle ha et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt, noe som også sparte Bergen Havn for unødig tidsbruk på intern opplæring og kursing.

  • Case_Bergen_Havn
Power Apps-løsningen har gitt oss mulighet til å gjøre Bergen Havn bedre og tryggere for turister og bergensere.

Svein Erik Malkenes - Leder stab og virksomhetsstyring

Innovit har også jobbet med et dokumentsenter bygget på Microsoft 365 og SharePoint for Bergen Havn. SharePoint er en samhandlingsplattform som gjør det enklere å jobbe i team, mellom avdelinger og på tvers av geografier. I SharePoint får alle medarbeidere tilgang til alle filer overalt fra både pc og mobil.

Dokumentsenter er en enkel og effektiv løsning for søk og gjenfinning, og har et tilgjengelig og effektivt brukergrensesnitt for lagring, deling og samarbeid. For brukere av dokumentsenter er det enkelt å hente og dele informasjon og filer, få hurtigtilgang til fagsystemer og jobbe parallelt i felles dokumenter – samtidig som alt er trygt lagret i skyen.

SharePoint og Power Apps er bare noen av de mange tjenestene fra Microsoft som kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen mer effektiv. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe dere å utnytte Microsoft optimalt.

Spørsmål om digital samhandling?

Ta kontakt